Nieuws

Nieuwe versie tripsherkenningskaart beschikbaar

article_published_on_label
18 maart 2020

Bij de bestrijding van trips in kassen is het goed te weten om welke soort het precies gaat. Afgelopen jaar heeft Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw een tripsherkenningskaart gemaakt waarmee de meest voorkomende soorten op naam gebracht kunnen worden. Deze kaart is nu verder aangevuld en geactualiseerd met de pepertrips, een nieuwe soort die zich lijkt te vestigen in de Nederlandse en Europese kassen. Op veler verzoek is de kaart in het Engels en het Spaans vertaald. Alle drie de versies zijn beschikbaar en hier te downloaden.

Het aantal soorten trips dat in de Nederlandse glastuinbouw voorkomt neemt steeds verder toe. Trips is al jarenlang een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse sierteelt onder glas. Voor de bestrijding is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. Biologische bestrijders werken bijvoorbeeld niet altijd goed tegen alle soorten trips en ook kan chemische bestrijding tegen de ene soort beter werken dan tegen de andere. Verder kan de ontwikkelingsduur, waardplantacceptatie en het verspreidingsgedrag per tripssoort sterk verschillen. Om de verschillende soorten trips in kasteelten te kunnen herkennen hebben we een tripsherkenningskaart samengesteld waarin 14 soorten worden weergegeven.

Pepertrips

Nieuw op deze geactualiseerde versie is de pepertrips, Thrips parvispinus. Deze exoot is het afgelopen jaar bij verschillende potplantbedrijven gevonden en lijkt zich definitief gevestigd te hebben in de Europese kassen. De herkenningskaart is geprint uitklapbaar en op 2 niveaus te gebruiken. Met de close-up foto's van de volwassen en larvale stadia en het bijbehorende schadebeeld kan al snel een inschatting gemaakt worden van de vermoedelijke soort. Om tot een definitieve identificatie te komen moeten een aantal taxonomische kenmerken worden nagelopen. Voor dit tweede niveau is het noodzakelijk om een microscopisch preparaat te maken, zodat de kenmerken een voor een kunnen worden bekeken. Mochten er naar aanleiding van deze kaart vragen zijn over trips of het determineren van trips, dan horen we dat graag. De financiering van deze tripskaart is mogelijk gemaakt door het Programmafonds Glastuinbouw Nederland.