Nieuws

NXTGEN HIGHTECH-programma boost voor Nederlandse agrifood-technologie

article_published_on_label
11 mei 2023

Het NXTGEN HIGHTECH-programma is officieel van start gegaan na definitieve goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met steun van het Nationaal Groeifonds gaan meer dan 330 partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe hightech machines en productietechnologieën om deze ontwikkelingen op de markt te brengen. Agro Food Robotics van Wageningen University & Research en FME, de Nederlandse werkgeversorganisatie voor de technologische industrie, coördineren het agrifooddomein van het programma.

Nederland is momenteel wereldleider op het gebied van hightech precisieapparatuur. Deze positie wordt echter bedreigd door politieke belangen en de toenemende concurrentie van andere continenten. Het NXTGEN HIGHTECH-initiatief wil Nederland weer aan de top brengen en tegelijkertijd bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Met een investering van circa € 1 miljard tot 2030 en de medewerking van 330 partners wil het de Nederlandse economie een impuls geven. Het Nationaal Groeifonds steunt dit programma met 450 miljoen euro. Volgens Marc Hendrikse, de bestuursvoorzitter van NXTGEN HIGHTECH, "is de urgentie voor nieuwe technologische toepassingen hoog en hebben we nu oplossingen nodig". Hij benadrukt de unieke aanpak van het programma, waarbij het zich niet alleen richt op nieuwe toepassingen en technologieën, maar ook op het digitaliseren van fabrieken en de toeleveringsketen. Deze aanpak zal niet alleen de Nederlandse hightechsector versterken, maar ook de concurrentiepositie van het land in de kenniseconomie aanzienlijk vergroten.

Derde grootste exporteur van agrifood-technologie

De komende zeven jaar zullen de zes primaire domeinen - agrifood, biomedische productietechnologie, energie, composiet, laser-satellietcommunicatie en halfgeleiders - zich richten op de ontwikkeling van slimme oplossingen. De sleuteltechnologieën systeemengineering en slimme industrie zullen op al deze gebieden een cruciale rol spelen. Zo verkent de agrifoodsector het gebruik van slimme oplossingen, sensortechnologie en robottoepassingen bij handsfree voedselverwerking. Hoewel deze technologieën in sommige andere domeinen al op grote schaal worden gebruikt, hebben de voedselproductie en -verwerking nog niet significant geprofiteerd van deze groeiende trend van robotisering en automatisering. Veel handelingen worden nog steeds handmatig uitgevoerd, wat een belemmering vormt voor de sector, vooral omdat geschoolde mensen schaars zijn.

Erik Pekkeriet, programmamanager Agro Food Robotics bij WUR en domeincoördinator voor NXTGEN HIGHTECH agrifood: "Nederland is momenteel de derde grootste exporteur van agrifood-technologie en -machines ter wereld, een sterke internationale positie die we willen behouden. Wij geloven dat NXTGEN HIGHTECH ons zal helpen om in relatief korte tijd veel te bereiken en échte impact te hebben in de sector, zowel voor AgTech als voor Nederlandse boeren, telers en voedselverwerkers. Het moet ook leiden tot meer duurzame landbouw en voedselverwerking. Nederlandse boeren, telers en voedselproducenten zullen de eersten zijn die hiervan profiteren."

Slimmere autonome oogstsystemen en veiligere zelfrijdende landbouwmachines

Het agrifood-programma van NXTGEN HIGHTECH bestaat uit 17 consortia, variërend van slimmere en compactere autonome oogstsystemen, tot flexibele verpakkingsvormen en logistieke robots in de glastuinbouw die beter in staat zijn de geoogste producten te verwerken. Het Agro Food Robotics-team van WUR neemt onder meer deel aan het onderzoek naar zelfrijdende landbouwmachines door verdere ontwikkeling van veiligheidssystemen, simulatieomgevingen op bedrijfsniveau en assistentie op afstand, zodat de bediening veilig en betrouwbaar kan zijn. Dit zou niet alleen een oplossing zijn voor het tekort aan arbeidskrachten in deze sector; autonome tractoren zouden veel kleiner en dus duurzamer kunnen zijn.

Eén groot overkoepelend ecosysteemproject brengt alle kennis op het gebied van handsfree voedselverwerking samen. "We hebben onderzoeksfaciliteiten geselecteerd die functioneren als demobedrijf voor NXTGEN HIGHTECH en waar de 17 use cases zullen worden gevalideerd. We streven ernaar het kenniskapitaal dat we met dit programma opdoen naar andere bedrijven te brengen die daarmee op hun beurt nog meer nieuwe innovaties kunnen genereren," zegt Pekkeriet.