Nieuws

Onderzoek naar glastuinbouw in een circulaire economie

Gepubliceerd op
3 juni 2021

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de circulaire economie voor glastuinbouwbedrijven. Er wordt onder meer gekeken naar hoe circulaire glastuinbouw eruitziet en hoe ondernemers zich daarop kunnen voorbereiden. Het onderzoek - dat loopt tot eind 2022 - wordt gefinancierd door de Club van 100. Bij het onderzoek zijn onder meer negen ketenpartijen (zoals toeleveranciers en handel) en Greenport West-Holland betrokken.

De Nederlandse overheid wil dat de economie in 2050 circulair is. Maar wat is dat precies, welke gevolgen en mogelijkheden heeft die ambitie voor de glastuinbouw, en hoe kunnen tuinbouwondernemers zelf circulair worden? Zo kijkt de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research tijdens het onderzoek onder meer naar alternatieve bronnen voor primaire grondstoffen, benodigde innovaties en mogelijke transitiescenario's voor tuinbouwbedrijven.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Club van 100 van de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research. Doel van dit initiatief van WUR is het financieren van strategisch pre-competitief onderzoek voor middellange en lange termijn. Een aantal leden van de Club van 100 is toegetreden tot de begeleidingscommissie (BCO) van het project Circulaire Glastuinbouw, namelijk: Florensis, Modiform, Priva, Grodan, Yara, Royal Brinkman, Eurofins, Levarht en Cultilene.

Greenport West-Holland ondersteunt het project in de externe communicatie en zorgt voor voor een goede afstemming met andere regionale Programma's over Plastics, Biobased Economy en Circulaire Metropool. De brede vertegenwoordiging in de BCO en de connectie met de Greenport West-Holland komt de vorming van een gedeelde visie ten goede.‚Äč