Nieuws

Onderzoek naar teelt van komkommer in de Vertical farm

Published on
12 november 2020

In de glastuinbouw is uniformiteit in het klimaat erg belangrijk om te komen tot een uniform gewas. Met name voor bijvoorbeeld opkweek van jonge planten is er behoefte aan jaarrond gelijkmatige teeltcondities (lichtintensiteit en –kwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid, etc.). Dit gaat in sommige gevallen verder dan de sturingsmogelijkheden in een kas, maar kan wel gerealiseerd worden in een daglichtloze teeltcel (vertical farm, klimaatkamer).

Een grote kostenpost in daglichtloze teeltsystemen is elektriciteit voor koeling en belichting. De vraag is dan ook of er belicht kan worden op basis van het verloop van de elektriciteitsprijzen in plaats van een traditioneel dag / nachtritme, en hoe dit de groei en ontwikkeling van het gewas beïnvloedt. Met andere woorden: hoe flexibel zijn de planten?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn er in 2019 en 2020 in het kader van het door de Club van 100 gefinancierde project “Daglichtloos Telen" in twee klimaatkamers in Wageningen een aantal proeven gedaan, waarbij verschillende lichtbehandelingen toegepast zijn. Deze behandelingen verschilden in momenten van belichting, waarbij niet of minder belicht werd tijdens de uren van de dag dat de elektriciteitsprijzen het hoogst zijn. Er zijn proeven gedaan met tomaat en lisianthus, waarbij we hebben laten zien dat deze gewassen vrij flexibel zijn, hoewel de reacties afhankelijk zijn van gewas en cultivar. Deze resultaten bieden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van dynamische lichtregimes. 

Dit principe gaan we verder ontwikkelen in de nieuwe Vertical Farm faciliteit van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University en Research in Bleiswijk. De principes van een dynamisch belichtingsregime, waarbij niet belicht wordt in de dure uren, worden dan toegepast in een vruchtdragend komkommergewas. Daarmee gaan we kijken in hoeverre de principes en resultaten die we hebben opgedaan in jonge planten ook toepasbaar zijn in een hoog opgaand, generatief gewas.​