Nieuws

Online kennis over bodem en bemesting in bollenteelt

Gepubliceerd op
19 mei 2020

De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research werkt met onderwijspartijen aan een digitale lesmodule over bodem en bemesting in de bollenteelt. Daarnaast wordt de Kennisbank op de website van de Bollenacademie gevuld met actuele informatie over bodem en bemesting, en komen er digitale tools voor bollentelers.

De bollenteelt wordt steeds kennisintensiever. Gelukkig is veel kennis al op een of andere manier beschikbaar. Om die kennis veilig te stellen, heeft de Bollenacademie van 2016 tot 2019 een serie boeken en cursussen voor medewerkers van bollentelers ontwikkeld. Deze zijn te vinden via www.bollenacademie.nl.

De komende jaren zal ook specifieke kennis over bodem en bemesting worden vastgelegd, zodat telers, hun medewerkers en studenten die eenvoudig kunnen vinden en raadplegen. Deze stap sluit aan bij de visie op de toekomst van de bollenteelt ('Vitale teelt 2030'). Kennis over deze onderwerpen speelt daarin een cruciale rol.

WUR en het onderwijs werken hierbij samen aan het uitbreiden van de Kennisbank van de Bollenacademie met kennis over bodem en bemesting. Bovendien komen er digitale tools voor bollentelers. Ook komt er een digitale lesmodule  over bodem en bemesting. Daarnaast onderzoeken WUR, het onderwijs en het bedrijfsleven hoe op een goede interactieve manier deze kennis over het voetlicht kan worden gebracht, bijvoorbeeld met een MOOC of een webinair. Het BollenBodem project wordt gefinancierd door Colland.