Nieuws

Op weg naar veenloze potgrond en substraat

Gepubliceerd op
5 december 2022

Het gebruik van veen in potgrond en substraat staat onder druk. Veertien organisaties waaronder het ministerie van LNV, de Actiegroep TurfVrij en de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN), spraken onlangs af hoe de komende jaren het gehalte veen stapsgewijs wordt teruggebracht. Die afspraken zijn vastgelegd in het convenant Milieu-impact potgrond en substraten. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit convenant, onder meer door het verstrekken van data.

Minister Schouten van hetministerievan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werd vorig jaar in een motie opgeroepen het veengehalte in potgrond en substraat te beperken. Als gevolg daarvan gingen LNV, TurfVrij en VPN met elkaar in gesprek. De eerste overleggen vonden plaats bij WUR in Wageningen, dat ook de bijeenkomsten faciliteerde en zorgde voor belangrijke data. De gesprekken waren open, intensief en plezierig. De overlegpartners erkenden het belang van goede afspraken. Na een aantal overleggen werd een professioneel bemiddelaar betrokken (oud-Kamerlid Arne Weverling) en werden eindgebruikers en verdere belanghebbenden betrokken.

Op 18 november kon het convenant Milieu-impactpotgrond en substraten worden ondertekend door niet alleen LNV, TurfVrij en VPN, maar ook een tiental organisaties variërend van telers (van bomen tot champignons), tuincentra en certificeerders. Het convenant bevat afspraken voor 2025, 2030 en 2050. In 2025 bestaat professioneel substraat voor 35% uit hernieuwbare grondstoffen; bij consumentenproducten minimaal 60%. Het gebruikte veen voldoet voor 100% aan de RPP-eisen (Responsibly Produced Peat, een onafhankelijk Europees certificeringssysteem) en in totaal wordt minimaal 600.000 m3 compost gebruikt.

In 2030 bestaat potgrond voor de consumentenmarkt voor minimaal 85% uit hernieuwbare grondstoffen; voor professionele substraten worden aparte afspraken gemaakt voor verschillende toepassingen (In 2023 worden die afspraken verder uitgewerkt). In 2050 zijn substraten en potgronden klimaatneutraal en bestaan ze voor minimaal 90% uit hernieuwbare grondstoffen.

De afspraken betekenen een flinke uitdaging voor de potgrond- en substraatfabrikanten. Hernieuwbare grondstoffen zijn nog onvoldoende beschikbaar en hebben een andere kwaliteit en homogeniteit dan natuurlijk veen. Daarom zullen de producenten veel aandacht besteden aan kwaliteitsborging én aan voorlichting richting afnemers.

Internationaal is al zeer positief gereageerd op het convenant: verschillende Europese deskundigen – inclusief Duitsland – hebben aangegeven de afspraken zeer gedetailleerd en gebalanceerd te vinden.