Artikel

Potanthurium

De huidige jaarrond potplantenteelt in Nederland is per gewas verschillend, maar een algemene overeenkomst is dat het een vrij warme teelt is, met een relatief laag lichtniveau, lage belichtingsniveaus in de winter en het al bij vrij lage lichtniveaus afschermen van zonlicht in de zomer uit angst voor lichtschade. Dit zorgt voor een hoog energiegebruik in de donkere perioden wat uitsluitend met energie uit fossiele bronnen wordt ingevuld. In de zomermaanden is er een lage lichtbenutting.

Na Phalaenopsis en Kalanchoƫ, zijn potroos en potanthurium de belangrijkste potplantenteelten in Nederland. Het demonstreren van een duurzame potplantenteelt van de toekomst met potanthurium blijkt op een grote belangstelling te kunnen rekenen en levert ook bruikbare informatie voor de teelt van andere potplanten op, ook omdat implementatie van nieuwe kennis en van energie- en teeltinnovaties in deze sector achterblijft. Omdat potanthurium een relatief korte teelt is, kan er snel veel informatie worden verkregen.

Gewasweerbaarheid verhogen

Op het gebied van de gewasgezondheid bij potanthurium zijn er uitdagingen, vooral voor de bestrijding van (echino)trips en luis; door het integreren van succesvolle natuurlijke bestrijders en het verhogen van de gewasweerbaarheid via de potgrond zijn hierin grote stappen te zetten.

Verduurzaming van de teelt, moet gebeuren via verhoging van de gewasweerbaarheid. Hierin is door WUR Glastuinbouw al veel ervaring opgedaan, omdat het door de korte teeltduur een ideaal modelgewas is om beheerssystemen te testen. Door het integreren van bekende maatregelen is hierin een grote duurzaamheidsslag te maken.