Project

PPS De Weerbare Bol

Voor de bloembollenteelt ontwikkelt WUR een nieuw duurzaam teeltsysteem, waarbij er volgens het principe van ‘Vitale teelt’ gewerkt wordt aan de opkweek van robuust schoon uitgangsmateriaal onder bedekte optimale omstandigheden. Dit uitgangsmateriaal wordt daarna buiten op het veld afgeteeld tot leverbaar. Om de weerbaarheid van deze bloembollen voor de buitenteelt en tijdens de bewaring te verhogen, gaat de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoek doen naar het werkingsmechanisme van het aanschakelen van de plantafweer, zodat ziekten en plagen minder kans hebben.

Door de koppeling van de systeemsprong in de bollen, waarbij schoon uitgangsmateriaal in de kas wordt geteeld, is er de mogelijkheid de bol weerbaar te maken, zodat ziekten en plagen geen kans hebben. Er wordt onderzocht hoe de afweer van lelie en tulpen werkt en hoe deze te verbeteren is. Dit is vooral belangrijk voor de bollen die buiten afgeteeld worden én voor de aansluitende bewaring. Luizen (Aceria tulipae) en botrytis zijn de grootse bedreigingen buiten in het veld terwijl Fusarium en Pencilllium problemen in de bewaring vormen.

Plantweerbaarheid kan op morfologische kenmerken en/of plantinhoudsstoffen gebaseerd zijn. Als het mechanisme van plantweerbaarheid bekend is, dan kan deze door externe factoren (zoals het toepassen van bepaalde stoffen of micro-organismen) verhoogd worden. Het doel van het onderzoek is dan ook het ontwikkelen van een strategie voor het toepassen van weerbaarheidsverhogende maatregelen, zodat de bollenteelt verder vergroent. De inzichten die worden opgedaan tijdens het onderzoek zijn ook voor de reguliere bloembollenteelt bruikbaar.

De PPS Weerbare Bol wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB (Stichting IVB), Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, Profyto en Bloembollenacademie.