Nieuws

Profiteren bloembollen in de kas van extra licht?

Gepubliceerd op
18 juni 2021

Als bloembollen worden opgekweekt in een kas, dan zou dat tijd- én milieuwinst kunnen opleveren. En een kas biedt ook de mogelijkheid de bollen tijdens de vermeerdering te belichten met LED. Daarom onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research met welk lichtregime de groei van de tulpen, narcissen en calla het beste te sturen is. Dat onderzoek levert tevens fundamentele kennis over de teelt van bollen op.

Bij de meeste bolgewassen duurt het gemiddeld drie tot vier jaar om uitgangsmateriaal op te kweken tot leverbare bollen. Elk jaar moeten ze worden geoogst, opgeslagen en opnieuw geplant. Dit is een bijna gesloten proces: mogelijke ziekten en plagen zijn daardoor een terugkerend probleem.

Bolgewassen ziektevrij houden makkelijker in de kas

Om deze cirkel te doorbreken is het nodig om met schoon, ziektevrij materiaal te beginnen (bijvoorbeeld virusvrij met in-vitro materiaal), ze schoon te houden tijdens de teelt en het aantal groeicycli te verminderen. Het resultaat: er is minder gewasbescherming nodig én de teelt gaat sneller. Zo'n nieuw teeltsysteem is mogelijk als de eerste fase (de vermeerdering) plaatsvindt in een kas.

WUR onderzoekt hoe zo'n nieuw teeltsysteem eruit moet komen te zien. Tegelijk levert het onderzoek veel fundamentele kennis op over bollen en hun groei. Dergelijke kennis is er nog relatief weinig. Vandaar de naam van het PPS-onderzoek: Fundamentele systeemsprong. Het onderzoek duurt vier jaar, en startte in 2020.

Fundamentele systeemsprong in de bloembollenteelt

Eén van de aspecten waarnaar WUR onderzoek doet is het fysiologische effect van LED-licht op tulpen, narcissen en calla lelie (Zantedeschia). Daarvoor wordt gekeken naar diverse LED-spectra op de gewas- en bolgroei. Het onderzoek vindt momenteel plaats in de kassen van WUR in Bleiswijk. Daarnaast start in 2021 een LED proef bij een praktijkbedrijf met calla.

Het project Fundamentele systeemsprong is een Publiek-Private Samenwerking met financiering van de Topsector T&U. De uitvoering ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin & Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de website www.vitaleteelt.nl.