Project

Programmeringsstudie Meeldauw

Voor beheersen van echte meeldauw wordt in de glastuinbouwsector nog steeds een groot deel van de fungiciden ingezet.

De schimmel vormt een knelpunt in een breed aantal gewassen: roos, gerbera, tomaat, paprika en potplanten. Hiervan kunnen de jaarlijkse kosten in bloemisterijgewassen zoals snijroos oplopen tot 0,75-1,5 euro/m2. Er is dringend behoefte aan nieuwe kennis over effectieve interventies om  gewaskwaliteit te verbeteren (weerbare gewas) en de inpasbaarheid in duurzame teeltsystemen.

Het doel van de Programmeringsstudie Meeldauw is om nieuwe kennis te genereren omtrent instrumenten, interventies  en beheersstrategiën die gericht zijn op preventie en aanpak van meeldauwontwikkeling in glastuinbouwgewassen. Vervolgens wordt deze kennis overzichtelijk weergegeven met hun beïnvloedingsmogelijkheden. De informatie uit deze programmastudie zal tevens als basis dienen voor de programmering van beheersstrategiën voor soortgelijke bovengrondse schimmel- en bacterieziekten.

Publicaties