Apparatuur

Ruimtelijke klimaatverdeling meten

Wageningen University & Research beschikt over verschillende draadloze meetsystemen waarmee het klimaat in een tuinbouwkas gevisualiseerd wordt.

Sensoren meten de temperatuur en relatieve luchtigheid, waarna het systeem het klimaat in de kas kan visualiseren. Op deze wijze kan het actuele klimaat direct gerelateerd worden aan het heersende buitenklimaat en de klimaatregeling. Overigens kan het systeem natuurlijk ook worden ingezet in een koelcel of kantoorgebouw etc.

Specificaties van het meetsysteem

Temperatuurverdeling in kas

Het systeem meet de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid maar ook een meting van de CO2-concentratie in de lucht behoort tot de mogelijkheden. De frequentie waarmee het klimaat wordt gemeten is instelbaar. Een deel van het meetsysteem bestaat uit geventileerde meetsensoren die ook bij hoge zonne-instraling een nauwkeurige meting kunnen uitvoeren van de luchtcondities. Per meetset kan maximaal op 100 verschillende locaties in de kas worden gemeten.

Toepassing van het systeem

De systemen worden gebruikt om het klimaat te meten bij tuindersbedrijven waar nieuwe regelingen zijn ontwikkeld of een andere vorm van luchtbehandeling wordt toegepast.