Symposium

Samen op weg naar toekomstbestendige glastuinbouw voor plant, mens en klimaat

Er zijn diverse toekomstscenario’s voor de glastuinbouw. De innovaties die invulling geven aan deze toekomstscenario’s liggen meestal niet op de plank. De Club van 100 werkt samen met Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen en toeleveranciers aan de glastuinbouw aan het realiseren van deze toekomstscenario’s.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen
Datum

di 10 mei 2022 tot do 12 mei 2022

Locatie Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem

Ook nu zijn er grote uitdagingen in de glastuinbouw. Denk aan de thema’s Plantgezondheid, Energie en Arbeid.

Tijdens de HortiContact-dagen laten we zien waar we als Club van 100 aan werken. We nemen je mee in een aantal van de nieuwste onderzoeken en innovaties op de thema’s Plantgezondheid, Energie en Arbeid. Iedere ochtend organiseren we een mini-symposium waarvoor je van harte bent uitgenodigd!

Dinsdag 10 mei 2022, 11.00-13.00 uur

Plantgezondheid, beheersing van ziekten en plagen

Om integraal en duurzaam te telen, streven we naar een teelt zonder middelen, gas en emissies. De grote vraag die dan ontstaat is hoe je het gewas productief èn gezond kan houden bij minimale energiekosten. Het volgende komt aan bod:

Voorlopig Programma (onder voorbehoud)

Tijd Programma
11.00 uur Opening, introductie over de Club van 100
Jacqueline van Oosten, (Business Development Manager Club van 100)
11.05 uur Inleiding Bladluis en Wantsen
Gerben Messelink, Buitengewoon hoogleraar biologische bestrijding in de Glastuinbouw, Senior onderzoeker entomologie (Wageningen University & Research)
11.15 uur Inleiding Jaarrond Biologische Bestrijding
Marjolein Kruidhof, Onderzoeker Gewasgezondheid, Bodem & Water (Wageningen University & Research)
11.35 uur Interactieve dialoog
Met: Steven Voet - Koppert Biologicals; Luc Kurris - Royal Brinkman; Gert-Jan Dillo - Biobest
12.00 uur Netwerklunch
13.00 Afsluiting

Woensdag 11 mei 2022, 11.00-13.00 uur

Arbeid, oplossingen nu en in de toekomst

Door te voorspellen wat de oogstprognose is, kunnen we de inzet van arbeid voorbereiden. Met het monitoren van het gewas wordt veel kennis verzameld, deze kennis is zowel voor telers als voor toeleveranciers interessant. In dit symposium lichten we toe hoe dan.

Programma

Tijd Programma
11.00 uur Opening, introductie Club van 100
Jacqueline van Oosten (Business Development Manager Club van 100)
11.05 uur Teelt en Technologie, de toekomst nu
Aad van der Wilt, Gerberateler over zijn visie hoe technologie de arbeider en de teelt kan ondersteunen
11.20 uur Onderzoek en Bedrijfsleven: een goede businesscase
Andreas Hofland – Hortikey
11.35 uur GerberaScout
Een voorbeeld uit de Club van 100: monitoren van het gewas, detecteren rijpheid, ziekten en plagen kan waarde volle input zijn voor andere initiatieven
Jos Balendonck, Onderzoeker Sensoren en Robotica,(Wageningen University & Research)
11.45 uur Interactie met publiek
12.00 uur Netwerklunch
13.00 uur Afsluiting

NB: Dit Symposium wordt gelijktijdig georganiseerd met het symposium ‘Slim en Rendabel naar emissieneutrale dierlijke en plantaardige productie’ door Easyfairs. Na afloop van beide symposia is er een gezamenlijke netwerklunch.

Debat Teelt, tech en toekomst(muziek)?

Teelt en tech ... De één vindt het ingewikkeld, de ander kan niet zonder en ziet een complete autonome teelt. Opleiden van mensen is ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag, maar de technologie is nog niet klaar. Of toch wel? Hoe ver is de ontwikkeling van de technologie en kunnen we er nu al wat mee?

Op 11 mei om 15.15 uur organiseert Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw een Lagerhuis debat in de Lounge van de HortiContact. Deze is terug te vinden in het benedengedeelte van de hal.

Telers, toeleveranciers, studenten en ander beursbezoekers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit Lagerhuis debat. Aan de hand van een aantal inleidende presentaties, gaan we graag in gesprek met het publiek over de uitdagingen van nu in de teelt en in hoeverre ontwikkelingen op korte of langere termijn beschikbaar komen voor telers.

Presentaties

Uitdagingen van de telers Florensis – William Barbier
Tech en toekomst, voorbeelden van korte- en langeretermijnoplossingen Wageningen University & Research - Jos Balendonck

Donderdag 12 mei 2022, 11.00-13.00 uur

KasEnergieWijzer

De uitdagingen op het verbruik van energie in de glastuinbouw zijn nog nooit zo duidelijk geworden als op dit moment. De Club van 100 brengt op basis van het wereldwijde klimaatakkoord en de energietransitie in Europa en Nederland in beeld welke keuzemogelijkheden er zijn om technisch-economische afwegingen te maken. Daarmee is het voor ondernemers mogelijk om bewust bepaalde keuzes te maken op het gebruik van energie.

Programma

Tijd Programma
11.00 uur Opening, introductie Club van 100
Jacqueline van Oosten (Business Development Manager Club van 100)
11.05 uur Vanuit Marktvraag naar kennisontwikkeling
Arnoud Margadant, Ridder Drives
11.15 uur Inleiding KasEnergieWijzer
Welke knoppen kun je aan draaien om de energiebalans in je kas te verbeteren? En wat kun je nu al doen om energie te besparen?
Feije de Zwart, Onderzoeker Kasklimaat en Energie (Wageningen University & Research)
11.25 uur Inleiding Licht en Groei
Licht heeft impact op je energieverbruik, maar nog veel belangrijker: ook op het sturen van de plantgroei.
Mark van Hoogdalem, Onderzoeker Gewasfysiologie (Wageningen University & Research)
11.35 uur Van Kennisvraag naar Praktijk
Paul Arkesteijn - Ludvig Svensson
11.45 uur Interactieve Dialoog
12.00 uur Netwerklunch
13.00 uur Afsluiting