Software

Simulatiemodel lichtuitstoot

Met het simulatiemodel voor lichtuitstoot kunnen tuinders inzicht krijgen in hun keuzemogelijkheden op het gebied van belichten en lichtuitstoot. Het model maakt de gevolgen inzichtelijk van (strengere) regelgeving op het kasklimaat en de productie.

Het beperken van lichtuitstoot heeft direct gevolgen voor het klimaat in de kas en daarmee het energieverbruik en productie. Om zo goed mogelijk te telen en tegelijkertijd onder de lichtuitstootnorm te blijven moeten tuinders een optimum zien te vinden tussen zaken zoals het type schermdoek, de schermregeling, de belichtingsstrategie en klimaatinstellingen. Het Simulatiemodel lichtuitstoot kan telers helpen de optimale situatie te berekenen.

Download het model en de handleiding:

Het Simulatiemodel lichtuitstoot is ontwikkeld door Wageningen University & Research, in samenwerking met het Projectbureau Westergozone (namens Waddenkas) en E kwadraat advies en is gefinancierd door de Provincie Friesland.