Software

Simulatietool optimale CO2-dosering

Op lichtrijke dagen moet in de kas zoveel mogelijk van het fotosynthesepotentieel geprofiteerd worden. De CO2 -dosering is daarbij een belangrijke factor die strategisch ingezet moet worden. De experts van Glastuinbouw van WUR hebben een simulatietool voor het toedienen van CO2 gemaakt: de “CO2-viewer”.

Met dit programma kan de ondernemer zien wat de effecten zijn van de doseerstrategie. Zo kan hij beoordelen of het op een bepaalde dag gunstiger is om de CO2 rond de middag in te zetten, of dat het juist beter ’s ochtends gegeven kan worden.

Strategisch inzetten van CO2

Door schone brandstof (aardgas) en goede apparatuur kunnen tuinbouwbedrijven met rookgassen uit ketels en WK-installaties de CO2-concentratie van de kaslucht verhogen. Gemiddeld genomen ligt de maximale doseercapaciteit rond de 200 kg per ha per uur, maar omdat de bij deze doseercapaciteit vrijkomende warmte niet allemaal in de buffer kan worden opgeslagen, wordt de dosering vaak geknepen. De bufferruimte bepaalt daarmee de maximale hoeveelheid die per dag gegeven kan worden.

Strategische inzet van beschikbare CO2

Deze begrenzing maakt dat de CO2-dosering met rookgassen niet simpelweg ’s ochtends aangezet en ’s avonds uitgezet wordt. Als ’s ochtends de maximumdosering ingezet zou worden, is het CO2-budget voor een dag al rond de middag opgesoupeerd. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom moet de schaarse beschikbare CO2 strategisch ingezet worden. De meest gangbare instrumenten hiervoor zijn de buffervulcurve en het uitstellen van de start van de doseerperiode. Met de simulatietool “CO2-viewer” kan de ondernemer bekijken wat de effecten zijn van de doseerstrategie op de dagelijkse fotosynthese. Zo kan men beoordelen of het op een bepaalde dag gunstiger is om de CO2 vooral rond de middag in te zetten, of dat het juist beter ’s ochtends, bij kleine ventilatiedebieten, gegeven kan worden. Verschuiven van CO2-dosering van de ochtend naar de middag is zinvol als de winst van zo’n ‘verschoven kilo’ in de middag groter is dan het verlies in de ochtend.

Elke laatste kilo evenveel effect

Om de CO2 goed over de dag te verdelen zou je voor elk moment van de dag moeten weten hoe groot het effect van de CO2-dosering op de fotosynthese is. Dit effect wordt bepaald door de combinatie van CO2-concentratiestijging, kasluchttemperatuur en lichtaanbod en is niet eenvoudig te berekenen. Met het nieuwe simulatiemodel kan voor ieder uur van de dag het effect van elke laatste kg CO2 berekend worden, rekening houdend met de buitenomstandigheden, de stook- en ventilatietemperatuur en de doseerstrategie. De beschikbare CO2 is optimaal ingezet als overal op de dag de waarde van de laatst kg CO2 ongeveer even groot is.