Nieuws

Studenten leren gamend tomaten telen

Gepubliceerd op
15 december 2020

Zou het niet mooi zijn als tuinbouw-studenten vanachter de computer leren hoe ze tomaten moeten telen? Daarom ontwikkelt de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research een 'serious game'. De uitdaging voor de deelnemende studenten is om zo energiezuinig mogelijk zo veel mogelijk tomaten te produceren.

Het idee is simpel: een docent maakt online een nieuwe game aan met enkele uitgangspunten (bijvoorbeeld de plantdichtheid of de aanwezigheid van een energiescherm of belichting). Vervolgens kunnen studenten aan de slag met de teelt van de digitale tomaten. De game toont grafische elementen (zoals een dwarsdoorsnede van de kas), invoervelden en grafieken van het verloop van productie en energiegebruik

Per gesimuleerde week kunnen de studenten de energie-instellingen wijzigen. Zo kunnen ze de schermstrategie veranderen, meer of minder stoken en meer of minder ventileren. Aan het eind toont de game hoeveel tomaten geproduceerd zijn en hoeveel energie verbruikt is. Doel van de game (werktitel: KASSIM PRO) is dat de studenten zo min mogelijk energie per kilogram tomaten gebruiken.

De game is gebaseerd op KASSIM, het door WUR ontwikkelde online kasmodel, dat op zijn beurt is gebouwd op het simulatiemodel KASPRO. De game is daarnaast uitgebreid met een gewasgroeimodel voor tomaat. De mogelijkheid bestaat dat de serious game in een later stadium wordt ontwikkeld voor andere gewassen.

WUR ontwikkelt de game als onderdeel van het project Het Nieuwe Telen: Gas Erop! Dit project heeft als doel kennisverspreiding via het onderwijs van energiezuinig telen (HNT). Het project is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).​