Nieuws

TechNature nieuwe partner Bollenrevolutie 4.0

article_published_on_label
18 juni 2020

TechNature B.V. heeft zich aangesloten als partner van het project PPS Bollenrevolutie 4.0. Zij brengen kennis en expertise mee over metingen van gewasgroei op het veld. Die data gebruiken we om een koppeling te maken met de kwaliteit van de bollen die geoogst worden.

TechNature maakt wekelijks opnames met de SpectraCam, die gemonteerd wordt aan de spuitboom. De Spectracam geeft via een dashboard informatie over zes indicatoren gekoppeld aan plantstress, bladgroen en biomassa, onder andere WDVI, NDVI en NDRE. Door nu wekelijks bollen te bemonsteren en te meten met de SpectraCam, hopen we een relatie te kunnen leggen tussen gewas- en bolgroei en de indicatoren van de SpectraCam.

Voorspellingen

Ook is er behoefte aan koppeling van satellietbeelden en meetgegevens van de SpectraCam aan gewasgroeimodellen. Voor deze koppeling werken we aan groeimodel WOFOST Tulp, zodat deze updates kan krijgen met gegevens van de Spectracam of satellietbeelden. Die informatie uit het groeimodel gebruiken we vervolgens om een voorspelling te doen over geschiktheid van grond voor het telen van bloembollen. Handig bij het bepalen of je een perceel gaat huren of niet. Dit onderdeel van het project wordt ontwikkeld door Agrisim B.V..

Over Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van acht partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD en TechNature B.V.. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de website bollenrevolutie 4.0‚Äč.