Nieuws

Verplichte waterzuivering per 1 januari 2018

Gepubliceerd op
19 december 2017

Per 1 januari 2018 geldt voor alle telers in Nederland een verplichte zuivering van lozingswater uit teelten onder glas. Wanneer hergebruiken van drain-, drainage en filterspoelwater niet lukt, moet het gezuiverd worden. De wet eist dat het behandeld moet worden met een zuiveringstechniek die minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater haalt. Een alternatieve aanpak is emissieloos telen, oftewel nul-lozing. Hiermee wordt het in één klap mogelijk om aan de strenger wordende emissienormen voor stikstof te voldoen, en klaar te zijn voor 2027.

De overheid en de sector hebben afspraken gemaakt over het verminderen van de lozingen met als eindpunt een (nagenoeg) emissieloze glastuinbouw in 2027. Over minder dan 10 jaar moet de sector dus helemaal vrij zijn van lozingen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Kijken naar de toekomst

De onderzoekers van Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw raden telers aan nu al te investeren in een structurele en duurzame oplossing; het zogenaamde emissieloos telen. “De regels worden steeds strenger. Emissieloos telen is nu al mogelijk zonder verlies van productie en kwaliteit. “

Met een consortium van bedrijven heeft Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw de afgelopen jaren aangetoond dat het mogelijk is om emissieloos te telen op steenwol en kokos.

Emissieloos telen
Emissieloos telen

De essentiële onderdelen van emissieloss telen:

Voor deze onderdelen komen in januari 2018 factsheets en korte filmpjes beschikbaar met nadere uitleg.

Wat kunnen telers doen?

Een teler kan kiezen uit vijf opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht:

Afgelopen jaren is WUR Business Unit Glastuinbouw bezig geweest om zuiveringsprincipes en -strategieën te onderzoeken en samen met toeleveranciers technieken te ontwikkelen. Telers die niet voor een collectieve zuivering hebben gekozen, zijn nu bezig zuiveringsapparaten aan te schaffen. Ook is er een mogelijkheid om een mobiele zuiveringsinstallatie in te huren als er relatief weinig geloosd wordt. Om deze keuze goed onderbouwd te kunnen maken heeft Business Unit Glastuinbouw voor telers en adviseurs een stappenplan ontwikkeld. Hierin wordt duidelijk welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een zuiveringsmethode en uiteindelijk de keuze voor een techniek. Ook is er een rekentool ontwikkeld om een indicatie te geven van de kosten voor het installeren van een zuiveringsinstallatie. De pieklozing, totale lozing en beschikbaarheid van vuilwater buffers bepalen de kosten.

Door de jaren heen zijn de hoofdfinanciers van dit onderzoek Stichting Programmafonds Glastuinbouw (en voorheen Productschap Tuinbouw) en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met o.a. KWR Water Cycle Research Institute en technologieleveranciers uit de tuinbouw en watertechnologiesector. Voor overige financiers zie de desbetreffende projecten.