Nieuws

Vertical farming-unit voor onderzoek naar teelten in gecontroleerde omgevingen

article_published_on_label
29 januari 2023

Onderzoekslocatie Bleiswijk van de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research heeft een eigen vertical farming-unit. Hier wordt onderzocht hoe zo optimaal mogelijk geteeld kan worden in gecontroleerde ruimtes. Daarnaast kunnen onderzoekers in deze teeltruimtes klimaatomstandigheden in andere gebieden nabootsen, zodat die teelten in Bleiswijk onderzocht kunnen worden. Daarvoor is het belangrijk dat de WUR weet hoe de gewassen in die gebieden groeien.

De ruimte in een stedelijke omgeving is beperkt. Daarom moet voedselproductie in die gebieden een hoge productie per vierkante meter realiseren. Daarbij komt voor een efficiƫnte inzet van resources (zoals water) een hightech kas nodig is, maar die is niet altijd financieel haalbaar, zeker niet op kleine schaal. In het onderzoek "Turning resources into food" onderzoekt WUR eenvoudige teeltsystemen, zoals tunnels. Dergelijke systemen kunnen wereldwijd worden toegepast, bieden kansen waar de productie economisch minder stabiel is en kunnen een solide alternatief zijn voor de vollegrondsteelt.

De WUR simuleert dergelijke teeltsystemen in de vertical farming-unit. Daarvoor is het nodig dat de bestaande oogstmodellen worden aangepast aan de lokale omstandigheden. Daarvoor heeft de WUR afgelopen jaar het klimaat (licht en warmte) in een mediterraan klimaat gemeten. Komend jaar gebeurt hetzelfde in een continentaal klimaat. Die data worden gebruikt om een bestaand oogstmodel voor tomaten te verbeteren: dat model kan met die data worden gekalibreerd en gevalideerd. Daarna kan dat oogstmodel worden verbonden met een model voor kasklimaat.

Het twee-jarig onderzoek "Turning resources into food" vindt plaats binnen het project "Food Systems in European Cities" (FoodE) (Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, subsidieovereenkomst nr. 86266.