Nieuws

Wat is de beste indicator voor de assimilatenbalans?

Gepubliceerd op
31 maart 2023

Als een gewas te weinig assimilaten (dus suikers en zetmeel) beschikbaar heeft, dan heeft dat negatieve effecten op de kwaliteit en productie. Zijn er te veel assimilaten beschikbaar, dan is dat zonde van de energie die een teler het gewas toedient. Het is dus belangrijk de juiste assimilatenbalans te vinden. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research zoekt naar een methode waarmee een teler snel duidelijkheid krijgt over die balans, zodat snel de juiste teeltmaatregelen genomen kunnen worden.

Het suikergehalte van een gewas meten is mogelijk, maar het resultaat zegt weinig over de balans tussen aanmaak en gebruik van suikers. Terwijl die balans wél essentieel is voor de productie en de kwaliteit van het gewas. Zo kan een gebrek aan suikers ervoor zorgen dat vruchten afsterven of dat het gewas minder bloemen produceert. Een overschot aan suikers kan ervoor zorgen dat het gewas bijvoorbeeld veel energie steekt in het produceren van een dikke steel.

WUR zoekt daarom naar indicatoren die inzicht geven in de assimilatenbalans en sneltesten om deze accuraat te kunnen meten. Eén van de mogelijkheden is het meten van genexpressie. Daarbij wordt gecontroleerd of een specifiek gen van het gewas ‘aan’ staat, bijvoorbeeld een ‘honger-gen’. Dit zou kunnen worden gemeten met bijvoorbeeld een PCR-test. Een andere mogelijkheid is het meten van het gehalte van specifieke eiwitten: bijvoorbeeld de aanmaak van sommige enzymen vertelt veel over de assimilatenbalans. Daarnaast onderzoekt WUR of de balans te meten is met een zogenoemde hyperspectrale camera.

De eerste inventarisatie van mogelijke sneltesten startte eind 2022 en zal in de loop van 2023 gereed zijn. Uit het onderzoek zal blijken welke methode het meest kansrijk is voor gebruik door teelttelers of adviseurs. In een volgende fase kan die methode dan worden doorontwikkeld. De inventarisatie wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron.