Nieuws

Wetenschappelijke promotie Luuk Graamans op Vertical Farming

Published on
12 maart 2021

Op 11 maart jl. heeft Luuk Graamans, onderzoeker Vertical Farming bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research met succes zijn proefschrift verdedigd aan de TU Delft. In zijn proefschift “ STACKED, The building design, systems engineering and performance analysis of plant factories for urban food production" heeft Luuk de doelmatigheid van Vertical Farms geanalyseerd, en de toepasbaarheid in verschillende klimaatzones, locaties en voor verschillende doelstellingen onderzocht.

Luuk.png

Het onderzoek werd begeleid door Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen en Dr.ir. Martin Tenpierik van TU Delft, en Dr. Cecilia Stanghellini van Wageningen University & Research. Met zijn onderzoekstraject heeft Luuk een brug gebouwd tussen techniek, natuurkunde en biologie, hetgeen een bijzondere prestatie is, en werd gewaardeerd met een cum laude (“met lof") promotie. Na afloop van zijn promotie werd genoemd dat Luuk in Wageningen een zeer gewaardeerde en sociale collega is, die ook in de komende jaren het werkveld van Vertical Farming verder inhoud zal geven.​