Nieuws

Wethouder Abee komt een kijkje nemen bij de voortgang bouw Vertical Farming kas (VF)

Gepubliceerd op
20 december 2019

Op dit moment wordt op het terrein van Wageningen University & Research de BU Glastuinbouw in Bleiswijk een nieuwe onderzoeksfaciliteit gerealiseerd. Voor wethouder Abe voldoende reden om polshoogte te komen nemen van de vorderingen.

Voor het onderzoek naar gewasrespons onder daglichtloze condities wordt een unieke faciliteit gerealiseerd. Een faciliteit die uit meerdere, volledig beheersbare ruimten (klimaatcellen) zal bestaan. Deze ruimten bieden betere mogelijkheden van toegepast onderzoek dan de tot nu toe ons bekende bestaande VF-faciliteiten. Ze onderscheiden zich t.o.v. de bestaande faciliteiten in termen van lichtniveau, dynamische sturing én metingen. Het onderscheidende karakter ligt in de mogelijkheden om tijdens de teelt de plant fysiologische aspecten (o.a. fotosynthese van het gewas voor de gehele ruimte), en de nutriënten en water efficiëntie te monitoren. Hiervoor hebben de ruimtes een hoge isolatiewaarde en een hoge mate van luchtdichtheid (vergelijkbaar met eisen aan Controlled Atmosphere opslag). In de cellen is het mogelijk dynamisch te belichten. Dus op elk moment van de dag verschillende lichtrecepten te kunnen aanbieden. Door het monitoren van energie en klimaat is het mogelijk de resource input vast te leggen.

Voor vergelijkbaarheid in het onderzoek, en om in geval van calamiteiten, uitwisselbaarheid van de toe te passen componenten te verhogen, zijn 2x2 identieke cellen gebouwd waarbij zowel hoog-opgaande (groente- en sier-)gewassen als laagblijvende gewassen (potplanten, uitgangsmateriaal, bladgroenten etc.) onderzocht kunnen worden. Om aan te sluiten bij bestaande systemen van Vertical Farming zijn in de cellen voor laagblijvend gewassen twee teeltlagen gewenst. Om de condities in een cel tijdens een experiment zo min mogelijk te verstoren is voor het betreden van de cellen per cel een sluis aanwezig, waarvan de deuren niet gelijktijdig open kunnen staan en waarin onderzoekers zich kunnen omkleden c.q. jas en handschoenen kunnen aantrekken om overdracht van ziekten te voorkomen.

De netto oppervlakte van een cel is circa 30m2 vloeroppervlak. Het teeltsystemen voor hoog opgaande gewassen is op goten én bij de laagblijvende gewassen op tafels. De vier researchcellen worden in een aparte (nieuw te bouwen) hal op het terrein geplaatst. Binnen deze ruimte moeten de vier cellen geplaatst worden volgens het box-in-boxprincipe. In verband met toekomstige uitbreiding heeft de hal een oppervlak van circa 600m2 waarbinnen maximaal 300m2 gebruikt zal worden voor de vier cellen met de bijbehorende technische ruimte en de luchtsluizen.

Tekening hal

De hal bestaat uit een "kasconstructie" waarbij de wanden en het dek zijn opgebouwd uit sandwichpanelen. Indicatieve lengte / breedte verhouding 20x30 meter en een totale oppervlakte van 560-600m2. De hal sluit qua vormgeving en kleurstelling aan bij de bestaande bebouwing op het terrein aan de Violierenweg. De kolomhoogte van de hal is zodanig dat deze een gelijke hoogte heeft als de bestaande opslag (circa 6.0 meter).

tekening VF Bleiswijk.jpg