Dienst

Wortelmedia-analyse en Teeltsysteemontwerp

Bij Wageningen University & Research doen we laboratorium- en kasproeven op het gebied van wortelmedia en teeltsystemen. Met een getrapte aanpak wordt kostenefficiënt degelijke documentatie op gebouwd.

Teeltsystemen

Waarom wordt niet elk gewas geteeld op substraat of water? Wageningen Plant Research biedt een programma aan waarin specialisten op het gebied van plantenziekten, klimaat, kassenbouw, opschaling en plantenfysiologie systematisch samenwerken en waarbij  snelle testen ingezet worden om hiaten in de bestaande kennis op te vullen.

LabTesten en Modellen

Veel Nederlandse , Europese en Internationale normen zijn ontwikkeld door Wageningen Plant Research. Hierdoor kan het fysisch laboratorium snel nieuwe of aangepaste methoden produceren. De uitkomsten van testen kunnen ook worden samengevat in modellen. Uitkomsten worden zo voorspeld zonder dure of tijdrovende testen.

Informatie over individuele testen

Productmodificatie

Voor bedrijven die nieuwe of verbeterde producten willen introduceren is er een strak gestructureerd programma van laboratorium en kasteelten. Het programma verloopt in stappen en kan worden uitgebreid met benchmarking en marktverkenningen om partners te vinden en communicatie met de markt te starten.