Nieuws

WUR brengt gevolgen tekort aan bemesting bij hazelnoot in kaart

Gepubliceerd op
22 april 2022

In verschillende delen van de wereld wordt op grote schaal hazelnoot gekweekt. Om de teelt verder te optimaliseren is er behoefte aan meer kennis over bemesting. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzocht daarom wat de effecten zijn van een tekort aan voeding, en hoe die te herkennen zijn. Met die kennis kunnen hazelnootkwekers in bijvoorbeeld Noord-Amerika, Australië en Turkije hun productie verbeteren.

Op de onderzoekslocatie in Wageningen startte een proef met eenjarige struiken van een van de belangrijkste cultivars van de hazelnoot. Deze planten stonden in een inert substraat. Vervolgens kregen de planten 100% of 50% van de standaarddosering van een van de hoofdelementen (stikstof, kalium, zwavel, calcium, magnesium en fosfor).

De onderzoekers beschreven en fotografeerde de gebreksverschijnselen. Daarnaast onderzochten ze de biomassa van het gewas; daaruit blijkt welk effect een tekort aan een voedingsstof op de groei en op de opname van voeding heeft. Met de bevindingen kan de opdrachtgever kwekers van hazelnoot een beter teeltadvies geven.

Wat bij het onderzoek opviel was dat calciumgebrek in het gewas niet alleen ontstaat bij een lage dosering calcium, maar ook voorkwam bij andere behandelingen. Dit komt omdat calciumgebrek meer te maken heeft met een slechte verdeling van calcium over de plantendelen. Hierdoor ontstaan dezelfde verschijnselen als bij ‘echt’ calciumgebrek, zoals bladrandjes.

Komend jaar onderzoekt WUR wat de effecten zijn van een tekort of overschot aan spoorelementen bij hazelnoot.