Betere producten, nieuwe teelten

Onze experts onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe producten zoals soja en quinoa en verbeteren bestaande teelten door bijvoorbeeld precisielandbouw of rassenonderzoek. We kijken hierbij naar alle facetten van de teelt, dus ook naar gewasbescherming, onkruidbeheersing en of het gewas rendabel te telen is.

Nieuwe gewassen, nieuwe teelten

De experts van Wageningen University & Research onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe gewassen, vaak samen met partners uit het bedrijfsleven. We helpen bedrijven die nieuwe gewassen willen introduceren bij vragen over de teelt, opslag of verwerking in de keten. Zo doen we al enkele jaren onderzoek naar de teelt van soja in Nederland. Ook is er onderzoek gedaan naar oregano als alternatief voor antibiotica in diervoeders en hebben we bijgedragen aan de introductie van nieuwe gewassen zoals quinoa, tagetes en hennep.

Voorbeelden van nieuwe gewassen: aardpeer, crambe, zonnebloem, tagetes, bruine bonen, oregano, karwij, quinoa (foto rechts), Miscanthus, hennep, olievlas, soja (foto links), red kidney, teunisbloem, meekrap, deder en lupine.
Voorbeelden van nieuwe gewassen: aardpeer, crambe, zonnebloem, tagetes, bruine bonen, oregano, karwij, quinoa (foto rechts), Miscanthus, hennep, olievlas, soja (foto links), red kidney, teunisbloem, meekrap, deder en lupine.

Nieuwe teelten leveren veel vragen op

Het telen van nieuwe gewassen zorgt vaak voor veel vragen. Naast teelttechnische vragen kunnen dat ook vragen zijn over bijv. de houdbaarheid van gewassen, afzetmogelijkheden, ziektepreventie en de verwachte opbrengst.

We analyseren eerst alle aspecten van de teelt en de keten. Samen met de partner komen we dan tot een plan van aanpak rondom de eisen van de afzetketen t.a.v. ras, kwaliteit en voedingswaarde.

Testen in proeven en in de praktijk

Nieuwe gewassen testen we eerst op proefschaal, daarna op praktijkpercelen. Voor alle typen zaad, knollen en gewassen hebben we een uitgebreid machinepark met diverse soorten zaaimachines, kunstmeststrooiers, spuitmachines en oogstmachines, zowel voor hele kleine proefveldjes als voor grote praktijkpercelen.

De kracht van onze experts is dat ze de eigen gewaskennis combineren met contacten uit ons netwerk, en de kennis van opdrachtgevers zoals zaadveredelingsbedrijven. We hebben eigen proeflocaties op verschillende grondsoorten in Nederland, een uitgebreid machinepark en specialisten op alle teeltvakgebieden.

In onze uitgebreide laboratoriumfaciliteiten kan de kwaliteit van gewassen, ziekteresistenties en gevoeligheden voor (bodem)ziekteverwekkers onderzocht worden. Deze unieke combinatie van vakkennis, faciliteiten en uitgebreid netwerk maakt Wageningen University & Research een ideale partner voor onderzoek aan bestaande èn nieuwe teelten.

Lees meer:

Meer weten over nieuwe teelten?

Precisielandbouw

Met precisielandbouw kunnen we door gerichte acties op de plek en het moment dat het nodig is, de opbrengst voor boeren verhogen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan verbetering van de waterkwaliteit. Sensoren meten bodemkenmerken zoals pH of organisch materiaal en de reflectie van het gewas. Door deze informatie te combineren met de informatie over het perceel kan heel specifiek op bepaalde plaatsen bijvoorbeeld bekalkt of bemest worden. Ook kunnen op deze manier gerichter gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden.

Precisielandbouw als oplossing

In een veld is geen plant en geen plek gelijk. Op de ene plek zit er net wat minder stikstof in de bodem en op de andere komt onkruid op of strijkt een plaaginsect neer. Wie precies weet of bepaalde planten extra bemesting nodig hebben of dat planten dreigen ziek te worden, kan gericht actie ondernemen. Het probleem is alleen dat een teler dit niet altijd kan waarnemen of goed inschatten. Dat betekent dat er (te) vaak preventief gespoten wordt, niet met de optimale dosering of soms te laat. Ook wordt er standaard bijbemest terwijl er wellicht nog voldoende voedingsstoffen in de grond zitten. Daardoor gebruikt hij meer meststoffen dan strikt noodzakelijk is en is de kans op uitspoeling naar het oppervlaktewater groter. De oplossing is precisielandbouw.

Rekenregels en rekenmodellen

Onze experts ontwikkelen rekenregels en -modellen, die ertoe moeten leiden dat de plant de juiste hoeveelheid meststoffen krijgt. Ook worden er rekenmodellen ontworpen die beter voorspellen wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn. Vervolgens worden de rekenmodellen getest via veldproeven.

Apps en taakkaarten

Om de kennis op het boerenbedrijf toe te passen, worden er apps gemaakt. Zo kan de teler zo eenvoudig mogelijk advies krijgen. Dit advies kan het uitvoeren van een bespuiting (of bemesting) zijn op het juiste moment, met het juiste middel (of meststof) en in de juiste dosering. Steeds vaker wordt dit gecombineerd met een taakkaart die plaatsspecifieke toediening mogelijk maakt. Dankzij Akkerweb heeft de teler directe toegang tot de apps en kan tegen lage kosten een dergelijke taakkaart gemaakt worden.

Lesmodules precisielandbouw

Onze experts delen hun kennis ook via lesmodules voor het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs. Cursisten kunnen precisielandbouw simuleren achter het bureau en gaan ook het veld in om zelf met de apparatuur aan de slag te gaan. Zo trainen we de boeren van de toekomst om te werken met nieuwe technieken, om tot een beter teeltrendement te komen en een duurzamere landbouw.

Lees meer:

Bekijk ook ons dossier

Meer weten over precisielandbouw?

Robotica

Met robots kunnen teeltbewerkingen als zaaibedbereiding, zaaien, poten, schoffelen en bemesten geautomatiseerd worden. De robot vervangt een tractor met chauffeur en kan plantspecifieke bewerkingen uitvoeren. Daarnaast zijn robots ook uitermate geschikt om het gewas intensief te monitoren op gezondheid (bemestingstoestand, ziekte, plagen). Door het inzetten van robots of andere vormen van smart farming, is minder energie, arbeid en grondstoffen nodig. Daarnaast zorgen deze lichte machines voor minder bodemverdichting met hogere opbrengsten en betere kwaliteit van het geoogst product.

Onze experts vertalen fundamentele kennis rondom robots (zoals collaborative (deep) learning, kunstmatige intelligentie en swarm management), naar praktijkrijpe toepassingen. Door praktijkervaring op het landbouwkundig bedrijf gecombineerd met expertise op ICT, mechanica, sensoriek en visiontechnologie, ontwikkelen de experts systeemoplossingen voor open teelten. Dit doen we in samenwerking met industriële partners.

Naast het ontwikkelen van robots, worden de robots ook getest in het veld en gedemonstreerd aan telers en agribusiness. Door de hele keten van agribusiness, industriële partners en telers mee te nemen in een projectmatige aanpak, wordt gewaarborgd dat innovaties uiteindelijk in de praktijk landt en opgepakt worden.

Robotti: autonome alleskunner voor open teelten

De Robotti is een autonome werktuigdrager uitgerust met GPS en een driepuntshef, die autonoom teeltbewerkingen kan uitvoeren. Onze experts werken aan slimme werktuigen in combinatie met deze autonome tractor, om de traditionele tractor met chauffeur te kunnen vervangen. Ook wordt gewerkt aan beslissingsondersteunde tools, zodat de teler zijn robotpark goed kan beheren en controleren en kan monitoren hoe de percelen en gewassen er bij liggen.

Lees meer:

Meer weten over robotica?

Rassenonderzoek

Een boer kan alleen het beste ras kiezen als de rassen onafhankelijk vergeleken zijn. Onze experts voeren dit rassenonderzoek uit, dat leidt tot de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen, waarop de teler zijn keuze baseert.

Hoe komt een ras op de rassenlijst?

Een nieuw ras van een kweker komt pas op de markt nadat het uitgebreid getest is door onafhankelijke onderzoekers. Die testen het ras volgens een standaardprotocol, op zaken als ziektegevoeligheid en opbrengst, op verschillende locaties. Is het nieuwe ras een verbetering ten opzichte van bestaande rassen, dan komt het op de Nationale Rassenlijst.

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijsten (CSAR) selecteert vervolgens de rassen die het beste presteren. Deze komen in de Aanbevelende Rassenlijsten. Dit is de lijst waar de teler zijn keuze voor een bepaald ras op baseert.

Rasonderzoek verhoogt opbrengst

De ontwikkeling van nieuwe rassen heeft de afgelopen decennia geleid tot een flinke opbrengstverhoging. Onze experts doen al ruim 30 jaar het vergelijkend rassenonderzoek voor granen en in die periode is de opbrengst van granen met 25% gestegen.

Lees meer:

Download:

Meer weten over Rassenonderzoek?

Projecten: