Proeftuin Randwijk

Proeftuin Randwijk biedt fruittelers een mix van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Op de proeftuin zijn naast onderzoek ook demonstraties te zien op gebied van duurzame fruitteelt, moderne fruitrassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen en automatisering.

De proeftuin Randwijk is in 2014 door Fruitconsult in beheer genomen en omgebouwd van onderzoeklocatie naar proeftuin. Hier is behalve voor onderzoek ook volop ruimte voor demonstraties. Er is vier hectare nieuwe aanplant en er liggen ruim 70 onderzoeken en demo’s op de proeftuin. Dat er sinds 2015 elk jaar meer bezoekers zijn geweest, laat zien dat de fruitsector Proeftuin Randwijk waardeert. Dit blijkt overigens ook uit het toenemend aantal sponsoren en supporters die de proeftuin financieel ondersteunen.

Centrum voor houtig kleinfruit

De stuurgroep van Proeftuin Randwijk is in 2017 gestart met het oprichten van een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum op Proeftuin Randwijk. Kleinfruit is een belangrijke, zich vernieuwende en groeiende sector. Om de kleinfruitsector goed te ondersteunen bij zijn verdere ontwikkeling ondersteunt Proeftuin Randwijk naast het grootfruit ook activiteiten op het gebied van houtig kleinfruit.

Vier partners in Proeftuin Randwijk

Sinds begin 2016 werken vier partners samen voor Proeftuin Randwijk: de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF), Fruitconsult en het praktijkonderzoek van Wageningen University & Research. Deze vier partners vormen samen de stuurgroep van de nieuwe proeftuin. Zij steunen Proeftuin Randwijk in de komende drie jaar financieel zodat deze zich verder kan ontwikkelen tot dé inspiratiebron voor de Nederlandse fruitsector.

Zes pijlers voor activiteiten en samenwerking

De strategie is gebaseerd op zes pijlers, die onderling in meer of mindere mate verbonden zijn. De drie groene pijlers zijn gericht op de activiteiten op en rond de proeftuin waarbij demonstratie en onderzoek definitieve pijlers zijn. De onderwijspijler moet nog worden opgebouwd. De drie blauwe pijlers richten zich op de operationele samenwerking.

pijlers.jpg

De functie van de proeftuin wordt versterkt met het project Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Randwijk (het ovaal onder de pijlers onderzoek en demonstratie). Het IDC biedt bedrijven een platform om innovaties en marktintroducties te demonstreren en uit te dragen. Door verbindingen te leggen, innovaties zichtbaar te maken en kennis beschikbaar te stellen beoogt het IDC innovatieve ontwikkelingen en hun introductie in de praktijk te versnellen.

Projecten: