Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Randwijk

Het IDC Randwijk is een platform voor bedrijven in de fruitsector om innovaties en marktintroducties te demonstreren en uit te dragen. Bedrijven worden door onderzoekers en fruitteeltadviseurs begeleid in het verder ontwikkelen van hun bedrijfsambities. Het platform wordt getrokken door Wageningen University & Research.

De Provincie Gelderland heeft voor drie jaar geld ter beschikking gesteld om innovaties in de Gelderse fruitteeltsector te stimuleren. Het zwaartepunt van het IDC Randwijk ligt op het demonstreren van innovaties en het organiseren van activiteiten voor verdere marktintroductie. Het IDC richt zich vooral op innovaties die leiden tot verbetering van de concurrentiepositie en verduurzaming van de sector: gewasbescherming en arbeid staan daarbij centraal.

Activiteiten

  • Stimuleren en initiĆ«ren van innovaties
  • Begeleiden van marktintroducties, met name door het demonstreren op Proeftuin Randwijk
  • Ondersteunen bij het uitwerken van innovaties zodat ze sneller doorontwikkeld kunnen tot een marktrijp product
  • Communicatie over de mogelijkheden die de innovaties bieden

Om het bovenstaande te realiseren, organiseert IDC Randwijk innovatiemarkten voor Gelderse stakeholders en bedrijven. Ook zullen op de Proeftuin Randwijk nieuwe rassen en technieken permanent te zien zijn en voorlichting worden gegeven over de rassen en technieken. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om een quick scan te laten doen die snel duidelijkheid biedt of een innovatie of techniek snel kan worden verbeterd en geĆÆmplementeerd kan worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wilt u als onderneming ook begeleid worden bij uw marktintroducties en ambities, neem dan contact met ons op!