Nieuws

Onderzoek naar motivatie van boeren en telers voor vermindering gebruik gewasbeschermings-middelen

Gepubliceerd op
18 februari 2019

Wageningen University & Research onderzoekt de motivatie van boeren en telers om het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Zo’n 7500 agrariërs ontvangen woensdag 20 februari een vragenlijst die ze online kunnen invullen. Hiermee willen de onderzoekers de kansen en belemmeringen identificeren die boeren en telers ondervinden als ze binnen twee jaar hun gebruik van deze middelen willen verminderen.

Vergroening in de landbouw is een breed gedragen maatschappelijke wens die heeft geleid tot een toenemend milieubewustzijn onder telers, tussenhandel en supermarkten. “Het terugdringen van het gebruik van de meest milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen - middelen die onkruid, ziekten en plagen in de landbouw beheersen - kan bijdragen aan deze vergroening. Maar het is niet altijd gemakkelijk om het gebruik te verminderen,” zegt Lieneke Bakker, promovendus bij Farming Systems Ecology van Wageningen University.

Identificatie van kansen en barrières

De onderzoekers richten zich met dit onderzoek op de identificatie van kansen en barrières die boeren en telers ondervinden als ze binnen twee jaar hun gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen willen verminderen. “Via een online vragenlijst hopen we inzicht te krijgen in welke factoren van doorslaggevend belang kunnen zijn voor de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hoe boeren en telers hierin het best kunnen worden ondersteund.”

Online vragenlijst

Het onderzoek vindt plaats in diverse sectoren van de landbouw, namelijk akkerbouw, groente-, fruit- en bollenteelt. Op woensdag 20 februari 2019 ontvangen ongeveer 7500 agrarische ondernemers via e-mail een uitnodiging van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot een individuele ondernemer.

Laat uw stem horen:

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Geelen Consultancy. Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen in de tweede helft van 2019, indien gewenst, een volledig rapport van de onderzoeksresultaten. Wageningen University & Research hoopt op een hoge respons om een representatief beeld te krijgen van de mogelijkheden en barrières voor het terugdringen van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. Als u geen mail ontvangt over de vragenlijst, kunt u hem invullen via deze pagina.