Pruim S766

WUR S766 voor de intensieve steenfruitproductie

Productsite van het Prunus spinosa-consortium.

In 2014 is dit verbond van onderstammen- en vruchtboomkwekers gestart met de marktintroductie van de onderstam WUR S766. Op deze site vindt u onder verschillende subpagina's achtergrondinformatie en tevens de bestelwijze van onderstammen of bomen.

Eigenschappen

Prunus spinosa WUR S766 is een zwak groeiende onderstam voor de intensieve steenfruitproductie van onder meer pruim. De plant heeft een groeikracht die sterker is dan VVA-1 en iets zwakker dan St Julien A. Voor de klimaatomstandigheden in Nederland is de onderstam geschikt voor de rassen Opal, Victoria en diverse rassen die onder het concept Lazoet worden geproduceerd. 

Het ras kenmerkt zich doordat het een hoge productiviteit combineert met grootvruchtigheid en het vroeg in productie komen van nieuwe percelen.

Onderstam

De selectie van deze onderstam is in 1987 gestart. Sindsdien is door het selecteren op zowel positieve als het elimineren van negatieve aspecten gekozen voor deze nieuwe onderstam, die de rasnaam WUR S766 heeft gekregen. Wageningen Universtiy & Research heeft WUR S766 Europees kwekersrechtelijk beschermd. De onderstam wordt onder licentie uitgegeven.