Onze experts aan het woord over praktijkgericht onderzoek in de open teelten

Het praktijkgerichte onderzoek in de open teelten bevindt zich al decennia op het scharnierpunt tussen praktijk, wetenschap en maatschappij. Onze onderzoekers zijn gewend in nauw contact te staan met iedereen die iets wil met of van de landbouw. En dat is nogal wat op dit moment.

Het aantal mensen dat gevoed moet worden neemt wereldwijd toe. Tegelijkertijd weten we dat de wijze waarop we voedsel produceren en distribueren de grenzen van ecologische draagkracht al heeft overschreden. Biodiversiteit en bodemkwaliteit staan onder druk, en zullen – als er niets verandert – als een boemerang op de plantaardige open teelten terugkomen in de vorm van opbrengstverlies en meer druk door ziekten en plagen.

Ook klimaatverandering trekt een forse wissel op boeren: droogte, hitte, gebrek aan koude in de winter en wateroverlast worden steeds grotere vijanden. De energietransitie geeft ondertussen veel kansen, maar er komt ook heel wat bij kijken.

Samen op weg naar oplossingen

Kortom, we moeten veranderen, maar hoe? Is kringlooplandbouw de oplossingsrichting? Welke bijdrage kan innovatie leveren? Hoe genereert een agrariër voldoende inkomen om te kunnen blijven investeren? En, tot slot, hoe brengen we boeren en burgers dichter bij elkaar?

Maak kennis met onze experts

Om in deze vragen en uitdagingen een weg te vinden is praktijkonderzoek nodig dat belangen en ideeën samen brengt tot werkbare oplossingen. Onze medewerkers staan op dat complexe en dynamische scharnierpunt en bieden van daaruit een weg vooruit. Samen met u. Wilt u meer weten? Lees dan de interviews met onze experts en neem contact met hen op om samen de weg te vinden die leidt naar praktische bruikbare oplossingen.

Samenwerken op een ander thema? Neem contact op met onze business unit manager: