Proefbedrijven

Wageningen University & Research beschikt over verschillende proeflocaties, kassen en laboratoria. Deze proefbedrijven werken volgens de PD-erkende richtlijnen: Good Experimental Practise (GEP). Met deze internationale kwaliteitsstandaard zijn we gerechtigd toelatingsonderzoek te doen voor gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien zijn de proefbedrijven GLOBAL-GAP gecertificeerd.

Wat maakt onze proefbedrijven uniek?

  • Wij hebben deskundigheid in huis en jarenlange ervaring; we zijn mensen van de praktijk.
  • Oplossingsgerichtheid: Samen met u zoeken wij actief naar oplossingen bij de opzet van de proef.
  • Flexibiliteit: wij kunnen inspelen op uw specifieke eisen en wensen.
  • Verschillende grondsoorten op de diverse locaties.
  • Goede materiële en facilitaire voorzieningen: Op alle locaties is een basisuitrusting aanwezig van proefveldmachines, werktuigen, verwerkingsruimtes en bewaarfaciliteiten. Er wordt volop gebruik gemaakt van GPS-toepassingen. Daarnaast heeft elke locatie vergaderruimtes die zich uitstekend lenen voor cursussen, excursies en demonstraties.
  • Outillage sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk.
  • Professioneel laboratorium met quarantaine ruimtes.
  • U als klant bepaalt op welke locatie uw onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd.

Meer weten over de faciliteiten van de proefbedrijven?

Proeflocaties door heel Nederland

Op iedere proeflocatie verzorgen onze medewerkers de uitvoering en ondersteuning bij praktijkgericht onderzoek en innovaties voor bedrijven. U kunt voor alles op één adres terecht: voor proefaanleg, deskundigheid, bewaarfaciliteiten, verwerking van geoogste producten, laboratoriumonderzoek, het houden van meetings, rondleidingen en demonstraties. Kortom, vele mogelijkheden waarbij we op maat invulling geven aan uw specifieke wensen.

Bekijk de locaties:

Welke diensten leveren de proefbedrijven?

Het proefbedrijf teelt een breed scala aan gewassen zoals aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel), suikerbieten, en granen (tarwe, gerst, triticale, teff, enz.). Daarnaast worden uien, cichorei, witlofpennen, vollegrondsgroenten (prei, sla, peen, koolsoorten, asperge enz.), industriegroenten (doperwten, stamslabonen, schorseneren, spinazie, waspeen enz.), kruiden, voedergewassen (maïs, luzerne, gras enz.), zaad en handelsgewassen (koolzaad, karwij, graszaad enz.) bollen (lelie, tulp, enz) en bomen geteeld.

Regiospecifieke teelten

De teelten zijn vaak regiospecifiek: de zetmeelaardappelteelt en teffteelt op lichte noordoostelijke gronden en de tafelaardappel-, uien-, suikerbieten- en spruitkoolteelt op de zuidwestelijke kleigebieden, De vollegrondsgroenten-, poot- en consumptieaardappelteelt vindt in het noordwestcentrale kleigebied plaats en de industriegroenten-, suikerbieten-, cichorei-, voedergewassen- en aardappelteelt met veilinggroententeelt op de zuidoostelijke zandgronden en löss.

Grondbewerking

Grondbewerking is de basis voor een geslaagde teelt. Of het nu gaat om hoofdgrondbewerking, zaai- of pootbedbereiding of verzorgingsmaatregelen, het proefbedrijf heeft voor elk van deze segmenten een groot aantal soorten machines beschikbaar. De meeste machines zijn zowel in grote (praktijkschaal) als kleine (proefveldschaal) uitvoering aanwezig. De deskundigheid en ervaring van het bedienend en begeleidend personeel garandeert een optimale uitvoering van de grondbewerking. Dit legt de basis voor een betrouwbaar eindresultaat van het onderzoek.

Zaaien, planten en poten

Het proefbedrijf biedt de mogelijkheid tot het zaaien, planten en poten van diverse zaden en gewassen op bijna elke gewenste zaai-, plant-, poot- en rijenafstand, zowel in handwerk als machinaal. Er wordt gebruik gemaakt van praktijkmachines, zoals diverse pneumatische precisie zaaimachines. Ook worden aangepaste machines gebruikt zoals bijv. een pneumatische maiszaaimachine, waarbij tegelijkertijd kunstmest kan worden toegediend en waarbij snel van zaad kan worden gewisseld. Dit geeft de mogelijkheid tot het zaaien, planten en poten van kleine plots, maar ook van grotere oppervlaktes. Ook zaaien in de regio kan vanuit diverse locaties worden verzorgd.

Bemesten

Een uitgekiende bemesting is van groot belang bij de teelt van gewassen. In de proeven moet nauwkeurig en in veel gevallen rasspecifiek worden bemest. Hiertoe zijn de juiste machines aanwezig zoals pneumatische kunstmeststrooiers, machines voor rijenbemesting en machines voor het uitvoeren van een overbemesting.

Oogst en verwerking

Het oogsten gebeurt altijd zeer zorgvuldig omdat er vaak kleine verschillen moeten worden aangetoond. Voor veel gewassen zijn machines aanwezig om kleine veldjes op een verantwoorde wijze te oogsten en de opbrengst te bepalen. Indien nodig kan er automatische weegapparatuur op de machine gebouwd worden om tijdens het oogsten gewasmonsters te wegen. In een aantal situaties kan handmatig geoogst worden. Voor gras en andere maaibare gewassen is in Lelystad een stationaire dorsmachine aanwezig.
Voor de verdere verwerking van het geoogste product zijn sorteermachines, onderwaterweegapparatuur, schudmachines, telmachines, droogstoven, koel-en bewaarcellen en witlof-forceerunits aanwezig. Het laboratorium in Lelystad kan tal van bepalingen verrichten.

Bewaring

De geoogste producten en proefveldmonsters kunnen onder optimale condities opgeslagen worden. Voor groentegewassen (bijv. ook witlof) zijn CA-cellen en vriescellen aanwezig. Voor het trekken van witlof zijn 32 computergestuurde forceerunits met individuele temperatuurregeling, bemesting en middelentoediening beschikbaar. Granen en fijne zaden kunnen in kisten worden opgeslagen en gedroogd voor een droogwand. Aardappelen en uien kunnen zowel in kisten als losgestort worden bewaard. Bij kistenopslag is doorstroom- of zuigventilatie mogelijk. Voor losgestorte producten zijn diverse bewaarmogelijkheden aanwezig, waaronder 32 proefcellen van 13 ton met roostervloer. Een aantal bewaarcellen is uitgevoerd met mechanische koeling en de mogelijkheid om C-IPC of carvon toe te dienen.

Waarnemingen

Het proefbedrijf kan een groot aantal waarnemingen in veldproeven en in het laboratorium voor u verzorgen. Vrijwel alle waarnemingen zijn beschreven in protocollen zodat de uitvoering steeds uniform plaatsvindt. De jarenlange ervaring en deskundigheid van de medewerkers staat garant voor een efficiënte uitvoering van de waarnemingen.

Meer weten over de proefbedrijven?

Kassen en laboratoria

Het proefbedrijf heeft een kas met verschillende compartimenten om planten onder specifieke condities te kunnen opkweken. Daarnaast kunnen in ons laboratorium verschillende analyses worden uitgevoerd.

Kassen

De kas bestaat uit 10 compartimenten en wordt gebruikt voor de opkweek van plantmateriaal onder specifieke condities. Er zijn 2 compartimenten met kaskoeling aanwezig. Daarnaast is er een stationaire spuitcabine voor het testen van middelen, doppen, druk en spuitbeelden. Ook voor het uitvoeren van biotoetsen, potproeven en screeningsproeven is de kas uitermate geschikt. Daarnaast zijn quarantaineruimtes aanwezig voor bijvoorbeeld aaltjesonderzoek.

Laboratorium

In het laboratorium kunnen verschillende bepalingen verricht worden op nematologisch, microbiologisch, fytopathologisch en entomologisch gebied. Voor de extractie van nematoden zijn diverse methoden voorhanden, zoals (zonale) centrifugetechnieken.

Akker- en tuinbouwgewassen en hun eindproducten kunnen ook getoetst worden op kwaliteit of aantasting. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van frites en chips bepaald worden, maar ook ziekten en aantastingen kunnen vastgesteld worden.

Meer weten over de kassen en laboratoria?