Nieuws

PPS Verdienmodellen Agroforestry onderzoekt de economische perspectieven van boslandbouw

Gepubliceerd op
19 oktober 2022

Na vier jaar lang onderzoek gedaan te hebben naar de mogelijkheden van Agroforestry in Nederland, gaat WUR Open Teelten samen met partners Louis Bolk Instituut (LBI), Rombouts Agroecologie en MVO Nederland nu in op de verdienmodellen van deze vorm van landbouw. In de Publiek Private Samenwerking (PPS) Verdienmodellen Agroforestry draait het allemaal om de economische perspectieven van boslandbouw in de akkerbouw en veeteelt.

Het nieuwe Publiek-Private Samenwerkingsproject bouwt voort op de verzamelde kennis en resultaten uit het eerdere onderzoek naar Agroforestry. In de PPS Agroforestry lag de focus op de kansen en belemmeringen van Agroforestry in Nederland. Dit vervolgproject (wat ook weer 4 jaar duurt) draait vooral om kennisinventarisatie en -ontwikkeling van de baten, kosten, afzet en markt van Agroforestry.

Waar wordt aan gewerkt binnen de PPS Verdienmodellen Agroforestry?

  • Ondersteunen van ondernemers bij ontwerp & aanleg agroforestrysystemen.
  • Monitoring op de agroforestry onderzoeksfaciliteit in Lelystad, zowel in de zogenaamde ‘Afstandenproef’ als de ‘Boomvormenproef’, evenals op praktijkbedrijven.
  • Kennisinventarisatie en -ontwikkeling rondom baten, kosten, afzet en markt van agroforestry producten. Dit gebeurt samen met boeren & markt- en ketenpartijen.
  • Netwerkvorming & kennisspreiding, o.a. met geïnteresseerde ondernemers en partijen uit het landelijk gebied.

Een aantal eerste activiteiten van 2022

In 2022 zijn we gestart met de selectie en ondersteuning van 8 bedrijven uit verschillende provincies en met heel diverse bedrijfsvoering (vanuit zowel de akkerbouw als veehouderij). Voor deze eerste groep worden momenteel bedrijfsplannen uitgewerkt, inclusief een agroforestry-ontwerp. De groep deelt uiteindelijk hun kennis met elkaar, waarna deze weer verder verspreid wordt. In totaal kunnen ca. 20 bedrijven meedoen en de selectie van de volgende groep vindt volgend jaar plaats. De eerste bomen op de 8 kopgroep-bedrijven gaan ook volgend jaar de grond in. Het vergt tijd om tot een juist ontwerp, met de juiste boomkeuze te komen.

Daarnaast is er de afgelopen maanden hard gewerkt om inzicht te krijgen in de huidige financieringsmogelijkheden voor agroforestry. De verschillende financieringsmiddelen die beschikbaar zijn voor agrarisch ondernemers in Nederland, wat betreft agroforestry zijn op een rij gezet. Het gaat hierbij om zes ‘typen’ financieringsmiddelen, zoals subsidies voor aanplant, GLB subsidie, regelingen voor fiscaal voordeel, leningen van investeringsfondsen, subsidies voor advies en kennisontwikkeling en mogelijkheden voor betalingen voor (ecosysteem)diensten. De resultaten worden binnenkort uitgebracht in een factsheet.

Groei van agroforestry-ondernemers

Zowel Wageningen University & Research als de partners streven ernaar om na 4 jaar meer en betere kennis te hebben over kosten, baten en ecosysteemdiensten van agroforestry, zodat inzichtelijker gemaakt kan worden wat een ondernemer eraan kan verdienen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een sterke groei van agroforestry-ondernemers.