Project

Waardenetwerk StikstofStrikken

Wie zegt maisteelt op zand, zegt teelt van een vanggewas. Experimenteren met onderzaai of nazaai optimaliseren? Maistelers in het waardenetwerk StikstofStrikken gaan aan de slag om zoveel mogelijk ‘stikstof te strikken’.

Bij de teelt van vanggewassen in maïs zijn er grofweg drie systemen mogelijk:

  • Onderzaai: zaai vanggewas bij zaai maïs
  • Onderzaai: zaai vanggewas bij 6-blad stadium van de maïs
  • Nazaai: zaai vanggewas na oogst van de maïs

Iedere mogelijkheid heeft potentie. Maar de slagingskans is nog niet stabiel. In het praktijknetwerk deelt WUR Open Teelten de laatste kennis en ervaring op dit gebied. Als teler gaat u onder begeleiding aan de slag met maken van een plan van aanpak voor een eigen ‘testperceel’. WUR Open Teelten laat op het testperceel verschillende bodemanalyses uitvoeren zodat u als teler naast uw visuele beoordeling ook cijfers heeft om te ervaren hoe geslaagd de teelt van het vanggewas is geweest.

Lees meer

Meer informatie? Ook meedoen in 2019? Neem contact op met Jacqueline Ulen.
Meer informatie? Ook meedoen in 2019? Neem contact op met Jacqueline Ulen.