Partners gezocht voor ontwikkeling nieuwe kringloopconcepten

In Lelystad werken Wageningen University & Research, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere stakeholders samen aan nieuwe kringloopconcepten. Doel is kringlooplandbouw in de praktijk handen en voeten te geven.

Partners gezocht!

We zoeken partners die willen samenwerken in het onderzoek naar nieuwe kringloopconcepten:

Innovaties testen met partners uit de praktijk

Op de proeflocatie in Lelystad onderzoeken, ontwikkelen en testen partners innovaties op het gebied van agro-ecologie, technologie (precisielandbouw, mechanisatie, robotica), gebruik van reststromen, energieproductie en energiegebruik.  

Ook is er aandacht voor noodzakelijke nieuwe verdienmodellen voor de agrarische ondernemer. Naast het Ministerie van LNV en WUR, doen partners mee zoals provincies, universiteiten, koepelorganisaties, onderwijsinstellingen en agrarische ondernemers. Maar we zoeken nog meer partners die bereid zijn te investeren in nieuwe kringloopconcepten!

Wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op: