Onderzoek bij Plant Breeding

Het onderzoek bij Plant Breeding bestaat uit vijf hoofdonderdelen, waarbij de nadruk ligt op gewassen. (De modelsoort Arabidopsis wordt wel gebruikt waar dat mogelijk en nuttig is.) Van deze vijf onderdelen zijn er twee onderverdeeld in respectievelijk drie en vier kleinere groepen.

Resistance in solanaceae abiotic stress tolerance Ornamentals, tissue cultere and gene tansfer Growtn, development and quality bio-based economy mushroom Growth and development Biodiversity and genetic variation Non host and insect resistance abiotic stress tolerance Organization Wageningen UR Plant Breeding

Onderzoeksfocus

Ons onderzoek is gericht op de karakterisering, conservering en het gebruik van genetisch materiaal. Dit wil zeggen dat:

  • we plantencollecties opzetten, in het bijzonder van Brassicae, gerst, aardappel, tomaat, lelie en roos;
  • we tools ontwikkelen om genetische variatie te vinden, te kwantificeren en efficiënt te gebruiken voor onderzoek naar functionele biodiversiteit en veredeling van gewassen;
  • we methoden ontwikkelen om plantenveredeling efficiënter te maken, zoals moleculaire merkers en andere verbeterde methodes voor identificatie, selectie en transformatie;
  • we statistische (computer)programma’s ontwikkelen om alle plantenveredelingsgegevens efficiënt te gebruiken.

Fundamenteel en toegepast onderzoek

Plant Breeding is een samenwerking tussen de businessunit Plant Breeding van Wageningen Plant Research en het Laboratorium voor Plantenveredeling.

Zo wordt academische en wetenschappelijke expertise gecombineerd met meer toegepaste, strategische expertise. Met deze gevarieerde benadering kunnen we fundamentele kennis omzetten in informatie die verder gebruikt kan worden in de sector.

Plant Breeding heeft meer dan 120 medewerkers, een groot aantal gastmedewerkers en zo’n 50 tot 80 actieve studenten.