Veredeling op abiotische-stresstolerantie

Veredeling op abiotische-stresstolerantie

Het onderzoek van deze groep is gericht op droogte- en zoutresistentie/-tolerantie. Daarbij gebruiken we zowel een gerichte als een algemene aanpak. We bestuderen genetische populaties en gekarakteriseerde genotypes met genetica, metabolomics, transcriptomics en andere genomicsmethoden.