Bio-economie

Biobased Economy

De groep Biobased Economy houdt zich vanuit vier verschillende invalshoeken bezig met ‘biobased’ onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast. Onze belangrijkste focus ligt op plantaardige celwanden, om beter te begrijpen hoe de biosynthese- en afbraakroutes voor biobrandstoffen van zowel de eerste als de tweede generatie in elkaar zitten. Het doel van ons onderzoek naar polymere koolhydraten en plantaardige oliën is het identificeren van interessante stoffen en genen voor verschillende toepassingen in de industrie, levensmiddelenbranche en geneeskunde. Daarbij beschouwen we de plant als bioraffinaderij.

Publicaties

Team