Veredeling op kwaliteit

Veredeling op kwaliteit

Kwaliteitskenmerken voor de consument, zoals smaak, voedingswaarde, kleur en stevigheid, worden tegenwoordig steeds belangrijker in plantenveredelingsprogramma’s. Door de vooruitgang in X-omics-technologieën kunnen we deze complexe, multifactoriële eigenschappen onderzoeken. De groep Veredeling op kwaliteit heeft als doel de genetische en moleculaire basis van deze kwaliteitskenmerken van vruchtgroenten en fruit op te helderen aan de hand van genetica, genomics en metabolomics.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een multidisciplinair kader, in nauwe samenwerking met onderzoeksgroepen die gespecialiseerd zijn in sensorische analyses, voeding van de mens, metabolomics en statistiek. Daarnaast werken we al geruime tijd samen met verschillende veredelingsbedrijven.

Onze benadering

Wij werken met name aan het ophelderen van de moleculair-genetische en biochemische basis van metabole routes van stoffen die invloed hebben op de smaak en gezondheidsbevorderende effecten van tomaat en paprika. In het algemeen gebruiken we twee benaderingen, die elkaar aanvullen.

  1. Ten eerste gebruiken we genetische methoden, zoals (exotische) kiemplasmacollecties, de ontwikkeling van veredelingspopulaties en uitgebreide geno- en fenotypering om QTL’s te identificeren die ten grondslag liggen aan smaakeigenschappen en stoffen met invloed op de gezondheid.
  2. Daarnaast werken we met functionele genomics/metabolomics voor het ophelderen van de biochemische routes en de belangrijkste genen die ten grondslag liggen aan specifieke vluchtige stoffen die de smaak beïnvloeden en gezondheidsgerelateerde metabolieten.

Enkele hoogtepunten van ons onderzoek zijn een gedetailleerd inzicht in de genetische loci en metabole routes die relevant zijn voor de smaak van tomaten, en de opheldering van een nieuw mechanisme voor de bepaling van het vrijkomen van smaakgerelateerde vluchtige stoffen met differentiële glycoconjugatie van hun onmiddellijke voorlopers.

Focus op genetische strategieën

Ons toekomstige onderzoek is gericht op het ontwerpen van (moleculair-)genetische strategieën en de ontwikkeling van (half)materialen voor de veredeling in antwoord op vier grote problemen/behoeften:

  • behoud van een hoge vruchtkwaliteit in de hele productieketen na de oogst om voedselverspilling te voorkomen of te beperken,
  • behoud van de kwaliteit bij een grotere productie en oogst,
  • vorming van kwalitatief hoogwaardige vruchten onder suboptimale teeltomstandigheden, en
  • ontwikkeling van gespecialiseerde levensmiddelen voor specifieke groepen consumenten (gepersonaliseerde voeding).