Plant Breeding

Bij Plant Breeding ligt de nadruk op de ontwikkeling, karakterisering en exploitatie van genetisch materiaal.