Nieuws

Aan de slag met precisielandbouw in 2020

article_published_on_label
22 oktober 2019

Ook in 2020 kunnen agrarische ondernemers zich weer aanmelden om op hun bedrijf aan de slag te gaan met één of meer precisielandbouwtechnieken. De deelnemers worden begeleid door WUR-experts en geholpen bij het oplossen van knelpunten. Opgeven voor deelname in 2020 kan nog tot 1 november!

Het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) is in 2018 gestart en inmiddels zijn er 16 deelnemers die in dit NPPL-project aan de gang zijn gegaan met één of meer precisielandbouwtechnieken. Voor 2020 worden nieuwe deelnemers gezocht. U kunt zich hier opgeven:

In 2020 zijn ook zes nieuwe toepassingen beschikbaar:

Het totaal aantal aangeboden precisielandbouwtechnieken waaruit gekozen kan worden komt daarmee op achttien stuks.

Robot in de praktijk

Dit jaar doet de robot voor het eerst zijn intrede in het NPPL-project. De techniek is al ver gevorderd in open teelten en met bestaande robotplatforms zijn waarschijnlijk al praktijktoepassingen mogelijk.

Uitgebreide informatie over de nieuwe toepassingen die in 2020 worden aangeboden vindt u op de website van NPPL: NPPL 2020 ook met robot. Op de website van NPPL vindt u ook informatie over de toepassingen uit 2018 en 2019 inclusief de ervaringen ermee.

Met de zes nieuwe toepassingen wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat het NPPL-project financiert, de overgang naar verdere vermindering van emissies naar het milieu vooral in open teelten een extra impuls geven.

Meedoen met één of meer toepassingen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan één of meer van de (nieuwe) toepassingen? U kunt zich opgeven via de website van NPPL: www.proeftuinprecisielandbouw.nl

Toeleverancier precisielandbouw?

Bent u toeleverancier en hebt u een techniek waarvan u vermoedt dat die interessant is voor één van de nieuwe toepassingen?

Neem contact op: