Nieuws

Afrikaanse rijstproductie moet efficiënter om aan groeiende vraag te voldoen

Published on
5 februari 2024

De Afrikaanse rijstproductie moet dringend worden geïntensiveerd om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Dat voorkomt dat het continent in toenemende mate afhankelijkheid wordt van rijstimport en dat grote stukken Afrikaans land gecultiveerd worden. Onderzoek toont aan dat de rijstproductie efficiënter kan, maar dat daarvoor verbeteringen van de huidige Afrikaanse landbouwmethodes nodig zijn.

Vraag naar rijst verdubbelt

Als gevolg van demografische veranderingen en aanpassing van het dieet zal de vraag naar rijst in Afrika de komende 25 jaar meer dan verdubbelen. En dat terwijl de rijstproductie nu al ver achterblijft bij de huidige Afrikaanse vraag. Onderzoek toont aan dat er een dringende noodzaak is om de opbrengst van Afrikaanse rijstgewassen te vergroten. Wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications besteedt aandacht aan het onderzoek, waarbij ook Wageningse wetenschappers zijn betrokken.

"Op dit moment voldoet de binnenlandse rijstproductie slechts aan ongeveer 60% van de vraag naar dit gewas in Afrika. Aan de rest van de vraag wordt voldaan door middel van import, die ongeveer een derde van de verhandelde rijst op de wereldmarkt vertegenwoordigt", vertelt Shen Yuan, professor agronomie aan de Huazhong Agricultural University. “Afrika's grote afhankelijkheid van import vormt niet alleen een bedreiging voor de voedselzekerheid, maar maakt het continent ook gevoelig voor externe schokken in aanbod en prijzen, zoals onlangs gebeurde toen India een exportverbod op rijst instelde”, voegt Martin van Ittersum, hoogleraar plantaardige productie aan Wageningen University & Research toe.

Potentie voor verhoging rijstproductie

Afrika heeft het potentieel om de eigen rijstproductie aanzienlijk te verhogen, blijkt uit het onderzoek. "Door gebruik te maken van gewassimulatie en het verzamelen van gegevens ter plaatse, ontdekten we dat de gemiddelde opbrengst momenteel minder dan de helft is van de opbrengst die kan worden bereikt met verbeterde landbouwkundige praktijken", zegt agrosysteemkundige Pepijn van Oort van Wageningen University & Research.

Het efficiënter maken van de rijstproductie is een uitdaging. “Om het langetermijnpatroon van stagnerende opbrengsten in Afrika te doorbreken, moeten landbouwonderzoek- en ontwikkelingsprogramma's zich richten op het verbeteren van agronomische praktijken, waaronder verbeterde landinrichting, bodem- en plantenvoeding, onkruidbestrijding en waterbeheer”, zegt Kazuki Saito, voormalig onderzoeker bij het Africa Rice Center en tegenwoordig werkzaam bij het International Rice Research Institute (IRRI). “Voor opbrengstverbetering zijn dus niet alleen goede landbouwpraktijken nodig, maar ook een goed beleid, goede instellingen en goede markten om het boeren gemakkelijker te maken deze toe te passen.”

Intensiveren van Afrikaanse rijstproductie

Uit het onderzoek komt naar voren dat het noodzakelijk is om de Afrikaanse rijstproductie te intensiveren. Zonder een substantiële stijging van de rijstopbrengsten zal de import van rijst toenemen en zal meer land gecultiveerd moeten worden om aan de toekomstige vraag naar rijst te kunnen voldoen. Het onderzoeksproject kreeg steun van de Bill & Melinda Gates Foundation via de CGIAR Excellence in Agronomy 2030.