Nieuws

Agroforestry wordt nieuwe standaard voor duurzame landbouw

Gepubliceerd op
11 april 2018

Bij Agroforestry wordt de teelt van groenten, aardappels of granen gemengd met de teelt van bomen. Agroforestry kan binnen vijftien jaar uitgroeien tot een nieuwe landbouwstandaard van Nederland, waar milieu, consument en landbouw voordeel aan zullen beleven. Het kan als duurzaam, natuurinclusief en regeneratief productiesysteem een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de landbouw.

Dat is de conclusie van de deelnemers aan de dialoogbijeenkomst die Wageningen University & Research op 4 april in Flevoland organiseerde voor organisaties die actief zijn in de vernieuwing van landbouw, landschap en stedelijk gebied.

De landbouw kan juist nu relatief eenvoudig de stap naar agroforestry zetten dankzij nieuwe technieken zoals het gebruik van drones, satellietbeelden en GPS gestuurde en zelfrijdende lichtgewicht tractoren. Het onderzoek naar agroforestry zit juist op dit moment in een stroomversnelling. Daardoor kan de Nederlandse landbouw snel en goed ondersteund worden bij het maken van de juiste keuzes in de overstap naar agroforestry.

Agroforestry biedt veel perspectieven

Zowel landbouw als maatschappij hebben oren naar agroforestry vanwege de perspectieven voor het verduurzamen van de landbouw, door de positieve impact op biodiversiteit, milieuvriendelijke gewasbescherming, waterkwaliteit en opbrengsten. En last-but-not-least zorgt agroforestry ook voor een nog aantrekkelijker landschap, om in te wonen en te recreëren.

Wereldwijd wordt er al veel gewerkt met de mengteelt van meerjarige planten, zoals bomen en struiken, en eenjarige gewassen zoals groentes en granen. Deze combinatie van bomen en ‘gewone’ gewassen wordt agroforestry genoemd, een natuurinclusieve en duurzame manier van landbouw bedrijven. Voor de Nederlandse situatie komt deze mengteelt nu ook binnen handbereik.

Nieuwe technieken helpen bij de overstap

Agroforestry

Met ‘oude’ technieken kost het wellicht relatief veel extra inzet om bomen of struiken samen met groenten in één veld te telen. Maar door de inzet van bijvoorbeeld zelfrijdende lichtgewicht tractoren heeft een boer er weinig extra werk aan, terwijl hij of zij er wel de voordelen van heeft. Zo zitten er allerlei nuttige biologische bestrijders in bomen en struiken, waardoor insectenplagen veel minder de kans krijgen om de kop op te steken. Daardoor zullen boeren minder vaak genoodzaakt zijn om een insectenplaag chemisch te bestrijden. Goed voor het milieu en goed voor de kosten.

Voor de Nederlandse situatie is er nog onvoldoende onderzoek naar agroforestry gedaan om goed onderbouwde keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het kiezen van de beste gewascombinaties. Door nu goed onderzoek op te zetten, daarbij samen te werken met allerlei partners uit de landbouw, landschap en stedelijk gebied en gebruik te maken van kennis en ervaring elders ter wereld, kan de Nederlandse landbouw relatief snel overschakelen naar agroforestry. Daarbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden voor landschap, biodiversiteit, milieu en opbrengst.

Agrofestry staat volop in de belangstelling

Op dit moment staat agroforestry volop in de aandacht bij landschapsinrichters, stedebouwkundigen, gemeentes, provincies, landbouw én onderzoek. Die belangstelling is onder andere ontstaan door de mogelijkheden die agroforestry biedt als natuurinclusieve en duurzame manier van landbouw. De aandacht én de perspectieven waren voor Wageningen University & Research en de provincie Flevoland aanleiding om een aantal betrokkenen bij elkaar te halen om de kansen te verkennen en om te bezien wat er moet gebeuren om de perspectieven van agroforestry te benutten.

Nu is het juiste moment om erin te stappen

De deelnemers, waaronder agrarisch ondernemers en vertegenwoordigers van provincies, gemeentes, onderwijsinstellingen en terreinbeherende organisaties, waren daar duidelijk over: de perspectieven liggen er, juist nu is het een goed moment om erin te stappen. Vooral in overgangsgebieden tussen natuur en landbouw en tussen stad en landbouw liggen er kansen om op heel korte termijn al met agroforestry aan de gang te gaan.

Door de elkaar in rap tempo opvolgende innovaties van mechanisatie en techniek en door de sterke toename aan kennis voor het maken van de juiste keuzes, zal agroforestry ook toepasbaar worden voor grootschalige landbouw. Agroforestry kan op die manier binnen zo’n vijftien jaar uitgroeien tot een nieuwe landbouwstandaard in Nederland. Die nieuwe landbouwstandaard zal volgens de deelnemers positieve perspectieven hebben voor boer, consument en niet in de laatste plaats het milieu.