Automatiseren en verduurzamen Vertical Farm Growy in regio West

In de buurt van Amsterdam Arena kun je Growy vinden, een volledig geautomatiseerde vertical farm voor kiemgroenten en kruiden. Met hulp van financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-subsidie) hebben diverse partijen, waaronder Wageningen University & Research, samengewerkt om de teelt van gewassen in een vertical farm te automatiseren en zo de kostprijs te verlagen. Belangrijk ander doel was het verduurzamen van de vertical farm, energiekosten zijn vaak naast de hoge personeelskosten de bottleneck voor vertical farms. De farm is nu volledig circulair; grondstoffen/afval gaan niet verloren maar worden slim / effectief ingezet.

Dit vertical farm systeem is volgens directeur van Growy, Ard van de Kreeke, het meest geautomatiseerde systeem dat er is, gebaseerd op veel data en software en met een lage kostprijs. Toen Van de Kreeke, zelf biologisch boer, zich op vertical farming wilde gaan richten, merkte hij dat de systemen nog niet optimaal waren. Hij schakelde het AMS Institute in en kwam bij Alexander Laarman terecht, die daar via WUR werkt. Samen vroegen ze een EFRO-subsidie aan.

Optimale instellingen voor de plant

‘Het geheim is dat alle instellingen rondom de plant optimaal ingericht zijn’, vertelt Van de Kreeke. ‘Licht, water: het wordt automatisch op één specifieke plant aangepast. Door deze controle groeien er gezonde kiemgroenten en kruiden met een lange houdbaarheid. Er is geen personeel nodig en er wordt voorkomen dat de teelt in aanraking komt met bacteriën en schimmels.’

Het systeem ging van drie naar twintig knoppen, vertelt Laarman. ‘Die kunnen we allemaal gebruiken voor optimale instellingen voor de planten. We hebben verschillende systemen aan elkaar gekoppeld, wat weer minder materialen kost. Daardoor zijn de kosten lager.’

De exacte bedrijfsinformatie mag WUR niet delen, maar er kan wel worden voortgebouwd op de opgedane kennis in de richting van andere denkbare toepassingen. Zelf denkt Laarman aan de inzet van vertical farms in vluchtelingenkampen. ‘En ik wil gaan kijken naar de aanpassing van eten aan persoonlijke wensen. Wat kun je doen met kleur, geur en structuur? En met het toevoegen van eiwitten, vitamines, mineralen? Hoe kunnen we met zo’n systeem zorgen dat mensen meer groenten en fruit gaan eten?’

Nauwe samenwerking

Deze innovatie in vertical farming kwam tot stand middels nauwe samenwerking tussen Growy, het AMS Institute en medewerkers en promovendi van WUR. ‘Er was sprake van nauw regionaal contact tussen Growy en WUR, vertelt Laarman. Ter plaatse werden promovendi ingezet. ‘Voor ons is die koppeling tussen de wetenschap en de directe toepassing in een organisatie heel waardevol’.

Van de Kreeke ontdekte ook het nut van samenwerken met promovendi bij WUR. ‘Het is echt fijn dat ik door deze subsidie wetenschappers heb kunnen bereiken en promovendi de kans hebben gekregen dergelijk onderzoek te doen.’