Nieuws

Beknopt boekje over nieuwe plantenveredelings-technieken gepubliceerd

Gepubliceerd op
25 april 2018

Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben gepubliceerd. In dit beknopte boekje gaan ze in op diverse verschillende aspecten van plantenveredelingstechnieken zoals genoombewerking: 'Plant breeding techniques in a new era'.

In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe plantenveredelingstechnieken ontwikkeld waarmee het erfelijk materiaal van gewassen efficiënter en nauwkeuriger aangepast kan worden. Hierbij gaat het onder andere over genoombewerkingstechnieken, waarmee enorme vooruitgang is geboekt sinds de introductie van CRISPR-Cas in 2012. Deze technieken kunnen door veredelaars gebruikt worden als hulpmiddel voor het verbeteren van belangrijke gewaseigenschappen die altijd al lastig te verbeteren geweest zijn met de klassieke plantenveredeling.

Wereldwijd zijn er in de landbouw ernstige problemen op het gebied van de duurzaamheid. Deze problemen moeten worden aangepakt op een geïntegreerde manier waarbij de hele productieketen betrokken wordt. Aan de basis van die keten staan plantenveredelaars en veredelingsbedrijven. Veredelaars moeten sneller nieuwe rassen ontwikkelen om niet achter te blijven bij veranderingen in het klimaat, de bodemkwaliteit en de ziekte- en plaagdruk, de stijgende vraag naar voedsel en de veranderende voorkeuren van consumenten.

Plantenveredelaars willen graag nieuwe technieken toepassen. De maatschappij wil meer weten over de technieken. Daarom hebben wetenschappers van Wageningen University & Research een boekje gemaakt met een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen in veredelingstechnieken. In dit boekje worden voorbeelden beschreven van technieken en van gewenste gewaseigenschappen die verbeterd kunnen worden met genoombewerking. Ook worden maatschappelijke, wettelijke en economische aspecten van de nieuwe veredelingstechnieken besproken.

Lees meer

In 2016 heeft hetzelfde team van Wageningse wetenschappers het boekje Opportunities of new plant breeding techniques gepubliceerd. Zij hebben hierover ook een literatuurstudie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Trends in Plant Sciences en een paper in Plant Biotechnology Reports.