Nieuws

CropXR officieel van start met NWO-bijdrage van €15 miljoen

article_published_on_label
6 juli 2023

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt 15 miljoen euro bij aan een onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling’ voor weerbare gewassen. Het NWO-besluit is het startsein voor het nieuwe Nederlandse instituut, dat plantenbiologie, simulatiemodellen en kunstmatige intelligentie gaat integreren in ‘slimme veredelingsmethoden’ om gewassen beter bestand te maken tegen klimaatverandering en minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. Wageningen University & Research (WUR) is partner en deelnemer van CropXR.

In CropXR werken vier Nederlandse universiteiten en tientallen bedrijven uit de Nederlandse plantenveredelingssector, biotechnologie en verwerkende industrie samen aan fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek, datacollectie en datadeling, onderwijs en het bevorderen van brede toepassing van de uitkomsten.

CropXR bundelt een groot aantal Wageningse onderzoeksrichtingen en de groepen die daar aan werken. Het geeft ons een unieke kans om de fundamentele mechanismen die ten grondslag liggen aan weerbaarheid van gewassen in kaart te brengen.
Richard Immink

Meer duurzame en klimaatbestendige landbouw

“Dat NWO veel investeert in PlantXR, een cruciaal tienjarig onderzoeksprogramma van CropXR, geeft blijk van vertrouwen in de missie van het nieuwe instituut,” aldus Guido van den Ackerveken, wetenschappelijk directeur van CropXR.

“Ik ben er heel trots op dat we een grote diversiteit aan partners hebben samengebracht in dit programma. Zowel de kennisinstellingen als de veredelingsbedrijven en groene sector voelen zich verbonden om bij te dragen aan onze missie: gewassen ontwikkelen die weerbaarder, duurzamer en beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Dankzij deze NWO-bijdrage kunnen we nu van start met het wetenschappelijke programma om deze enorme opgave samen tot een succes te maken.”

Miriam Luizink, voorzitter van de Programmacommissie van het Nederlandse innovatieprogramma KIC van NWO: “Met Langetermijnprogramma’s biedt NWO langdurige financiering voor strategisch onderzoek door publiek-private consortia. Substantieel geld, dat een krachtige stimulans voor de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld betekent. In dit geval zal PlantXR, als onderdeel van CropXR, mede daardoor zeer kansrijk zijn bij de ontwikkeling van veerkrachtige gewassen die ook in barre omstandigheden hun productiviteit op peil kunnen houden.”

Wageningen University & Research (WUR) is als deelnemer en co-financier nauw betrokken bij het CropXR-instituut. “CropXR bundelt een groot aantal Wageningse onderzoeksrichtingen en de groepen die daar aan werken. Het geeft ons een unieke kans om de fundamentele mechanismen die ten grondslag liggen aan weerbaarheid van gewassen in kaart te brengen: van het niveau van molecuul, cel, weefsel en plant tot aan gewassen in de kas of op het veld. Het is fantastisch dat hierbij ook de maatschappelijke impact van onze aanpak, gebaseerd op big data, kunstmatige intelligentie en simulatiemodellen, wordt meegenomen. We zien er enorm naar uit om na een aantal jaren van voorbereiding deze uitdaging aan te gaan samen met andere universiteiten, hbo’s, toonaangevende private bedrijven en het ministerie van LNV,” aldus Richard Immink, bijzonder hoogleraar ’Reproductie van Planten’ aan WUR.

Integratie van plantenbiologie, simulatiemodellen en kunstmatige intelligentie

In het door NWO gecofinancierde onderzoeksprogramma gaan academische onderzoeksgroepen samen met Nederlandse plantenveredelingsbedrijven een ‘slimme’ methode ontwikkelen om gewassen sneller extra weerbaar te maken. Door moderne plantenbiologie op een innovatieve manier te integreren met kunstmatige intelligentie (AI) en simulatiemodellen, leren ze begrijpen en voorspellen hoe planten met een complex samenspel van erfelijke factoren stresscondities beter kunnen weerstaan. Met die kennis gaan ze van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaardere variëteiten ontwikkelen, die duurzaam kunnen worden geteeld. Met bestaande methoden zou deze ontwikkeling erg lastig zijn en veel langer duren. De te ontwikkelen ‘slimme veredeling’ zal worden toegepast in de traditionele plantenveredeling, maar mogelijk ook met behulp van nieuwe veredelingsmethodieken.

Ook data-infrastructuur, onderwijs, vermarkting en maatschappelijke dialoog

CropXR zal ook investeren in gedeelde data-infrastructuur en, samen met onderwijsinstellingen, in scholing en nascholing van professionals. Daarnaast gaat het actief bevorderen dat nieuwe ‘slimme veredeling’ in veel gewassen wordt toegepast. Hoe sneller veredelingsbedrijven zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen voor weerbare gewassen op de markt brengen, hoe eerder en meer boeren en tuinders, en uiteindelijk de consument, er baat bij zullen hebben. CropXR gaat samenwerking en dialoog aan met deze en andere belanghebbenden, zoals consumenten en milieu- en ontwikkelingsorganisaties in binnen- en buitenland.

Meer weerbaarheid dringend nodig

Snellere ontwikkeling van extra-weerbare (eXtra Resilient, XR) gewassen is wereldwijd noodzakelijk omdat veel gewassen mede onder invloed van klimaatverandering te maken krijgen met extremere omstandigheden (zoals hitte, droogte, wateroverlast en ziekteverwekkers). Tegelijk mogen boeren in de toekomst door strengere milieuregels minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten om planten te beschermen. Alleen met sterkere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende decennia genoeg duurzaam verbouwde gewassen produceren.