Nieuws

De herfst nabootsen in een leliekas

Gepubliceerd op
27 januari 2023

Door lelies te vermeerderen in een kas is een schonere buitenteelt mogelijk. De bollen hebben in de kas namelijk minder tot geen last van bijvoorbeeld virussen of bladschimmel en kunnen dus schoner aan de teelt beginnen. Er zijn daardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig tijdens de teelt. De bollen missen in de kas echter wel de herfstomstandigheden en rijpen niet goed af: een essentieel proces in de teelt. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of de afrijping gestimuleerd kan worden in de kas.

In het project ‘Kennisimpuls Groene gewasbescherming – Vitale Lelieteelt’ wordt onderzocht of een éénrichtingsteelt van lelies mogelijk is. Hiervoor worden lelies in de kas geteeld en vermeerderd onder optimale omstandigheden (temperatuur, licht, voeding), los van het seizoen. Door deze optimale omstandigheden rijpen de bollen niet af wat leidt tot enkele problemen in een vervolgteelt. Dat betekent dat de afrijping gestimuleerd moet worden, de bol gaat in rust, door bijvoorbeeld de herfst na te bootsen. Deze periode heeft de bol nodig om verder te kunnen groeien.

WUR onderzocht verschillende methodes om de bollen te laten afrijpen: het klimaat aanpassen (kortere dagen, koeler telen), stress veroorzaken (door de bollen in een koelcel te plaatsen of te kneuzen) en hormoonbespuitingen. Het vinden van de juiste strategie is een belangrijke stap in het verder verduurzamen van de lelieteelt.

Uit de voorlopige resultaten blijkt vooralsnog koude te zorgen voor de beste resultaten. In de teelt komen dan de meeste bollen op. Of kou inderdaad de beste strategie is, moet nog blijken: bij het rooien zal blijken welke strategie zorgt voor de minste misvormde bollen.

Partners

Het project ‘Kennisimpuls Groene gewasbescherming’ wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?