Project

Duurzame bestrijding van vruchtrotschimmels in appel en peer

Vruchtrotschimmels veroorzaken zowel in de boomgaard als tijdens de bewaring van appels en peren veel schade. Op dit moment is alleen chemische bestrijding mogelijk. Ontwikkeling van nieuwe, duurzame bestrijdingsmiddelen is daarom noodzakelijk.

Vooral zwartvruchtrot bij peer (Stemphylium vesicarium) en twee bewaarziekten bij zowel appel als peer (lenticelspot (Fibulorhizoctonia psychrophila en visogen (Cadophora luteo-olivacea) treden de laatste jaren meer op. De infecties vinden in de boomgaard plaats en geven grote schade in de bewaring. In beide gevallen gaat het om schimmels die niet of moeilijk beheersbaar zijn omdat er grote kennishiaten zijn in de levenscyclus en infectiewijzen van de schimmels.

Minder chemische bestrijding

Naast de noodzaak om het gebruik van chemische bestrijding terug te dringen, is er ook een groot gevaar voor resistentie-ontwikkeling van de schimmels door de grote afhankelijkheid en eenzijdig gebruik van bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen. Op dit moment zijn er geen adequate alternatieve bestrijdingsmogelijkheden voorhanden. In bepaalde jaren worden in vrijwel alle partijen aantastingen waargenomen. De aantastingen kunnen daarbij oplopen tot 100% van de vruchten. Verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijding is daarom dringend gewenst.

Doel van het onderzoek

Kennis over de levenswijze en infectiemomenten van de belangrijkste vruchtrotpathogenen in de boomgaard die moet leiden tot informatie voor de teler over welke ziekteverwekkers in de boomgaard aanwezig zijn. Hierdoor kan de teler specifiekere keuzes maken in:

 • De juiste bestrijding in de boomgaard
 • Welke boomgaard hygiënemaatregelen nodig zijn
 • Hoe de naoogst-behandeling moet plaatsvinden

Aanpak

 1. Ontwikkeling van moleculaire toetsen voor het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek.
 2. In kaart brengen van de ziektebronnen en hoe de populaties van de ziekteverwekkers zich ontwikkelen. Hiervoor worden de hierboven genoemde toetsen gebruikt.
 3. Het ontwerpen van maatregelen voor de bestrijding van de vruchtrotschimmels met de kennis die daarvoor op dat moment is opgedaan.
 4. Toepassen van de resultaten in de praktijk

Beoogde resultaten

 • Minder (financiële) verliezen voor de fruitteeltsector veroorzaakt door bewaarrot.
 • Fundamentele kennis over de ziekteverwekkers en hun populatie-ontwikkeling in de boomgaard.
 • Kennis voor de ontwikkeling van preventiemaatregelen en groenere bestrijdingsmethodes.
 • Kennis voor de ontwikkeling van een toets voor risicovoorspelling voor na-oogstbederf.
 • Verdere verduurzaming van de fruitteeltsector in Nederland door de vermindering van o.a. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verspilling van voedsel en hulpbronnen door bewaarrot.
 • Verminderen van verspilling aan energie (koeling ed.). Deze verspilling ontstaat wanneer een bewaard product moet worden weggegooid.
 • Behalen doelstellingen in de 2e nota duurzame gewasbescherming en de EU kaderrichtlijn water.
 • Verminderen van residu op het product en een (nog) betere waarborging voedselveiligheid.