Project

Fieldlab Vertical Farming

Vertical Farming (VF) heeft in potentie een aantal grote maatschappelijke voordelen. VFs kunnen bijdragen aan een gezond en gevarieerd dieet voor bewoners van steden. Ze zijn door hun hoge mate van afgeslotenheid niet tot nauwelijks gevoelig voor (extreem) buitenklimaat. Ze zijn zeer water & nutrient use efficient. Omdat de energievraag met groene stroom kan worden ingevuld, is er een neutrale tot negatieve uitstoot van CO2. VFs kunnen in stedelijke energienetwerken worden geïntegreerd. Ze kunnen in korte tot ultra korte ketens worden ingepast en er is minder chemische ziekte- en plaagbestrijding nodig.

Het doel van het Fieldlab VF is om meer gebundeld onderzoek te doen voor de ontwikkeling van de boven genoemde potenties van VF om daarmee effectiever op internationale business kansen in te kunnen spelen.

De activiteiten zijn ondergebracht in 4 werkpakketten.

WP 1 richt zich op het vergroten van de bekendheid van de meerwaarde van VF voor consumenten en marktpartijen. Middels consumenten- en marktonderzoek door Wageningen Economic Research en demonstraties in samenwerking met consortiumpartners worden de voordelen van VF producten voor consumenten en ketenpartijen inzichtelijk gemaakt.

WP 2 richt zich op ontwikkeling en valorisatie van kennis op het gebied van teelt en techniek in VF. De nieuwe state-of-the-art VF van Wageningen Plant Research in Bleiswijk biedt hiervoor faciliteiten.

WP 3 richt zich op de ontwikkeling van opleidingsprogrammas voor operators en aanverwante functies in de VF. Uitvoering in het World Horti Centre door Hogeschool Inholland en Demokwekerij Westland.

WP4 heeft tot doel om de samenwerking binnen het Fieldlab VF uit te bouwen naar een netwerk van waaruit bedrijven en kennisinstellingen blijvend kunnen werken aan pre-competitieve R&D, business development en opleidingen op het gebied van VF.

Als toepassingsgebieden zijn geïdentificeerd: de klassieke glastuinbouwmarkt, de markt voor tuinbouw uitgangsmateriaal, disruptieve markten in ultra-korte ketens, de markt voor exotische producten w.o. tropisch fruit en de markten die nog niet door glastuinbouw worden beleverd waaronder die van farmacie en cosmoceuticals.

Publicaties