Project

Gebruik van Vertical Farming in de glastuinbouw

Wereldwijde ontwikkelingen zijn een snel groeiende bevolking, een steeds groter aandeel van de mensen die in de steden wonen, en een toenemende vraag naar gezond en vers voedsel. Om in deze ontwikkelingen te voorzien is de lokale productie van hoogwaardig voedsel nodig. Door gewassen in meerlaagse systemen te telen, kan op een klein oppervlak duurzaam, efficiënt en volledig gecontroleerd geteeld worden. Zo kan Vertical Farming voorzien in de behoeftes van een groeiende wereldbevolking.

Ontwerp van gesloten teeltsystemen

In een Vertical Farm wordt geen gebruik gemaakt van de (gratis) energie van de zon, waardoor het energiegebruik voor belichting en koeling nog hoog is. Onderzoekers van de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit en Research werken aan de verdere ontwikkeling van gesloten teeltsystemen, zodat ze specifiek ingericht en toegepast kunnen worden in verschillende klimaatzones op de wereld. In ons onderzoek worden de belangrijkste factoren bepaald die de benutting van de natuurlijke hulpbronnen, zoals energie (resource use efficiency) verbeteren en wordt gewerkt aan het ontwerp van de constructie van Vertical Farms. Dit moet leiden tot een verbeterde technische en financiële haalbaarheid van Vertical Farms.

20200617G-00010.jpg

Unieke faciliteit

Om de vragen op gebied van de meest geschikte gewaskeuze, klimaat- en teeltstrategie in een Vertical Farm te kunnen beantwoorden, heeft de business unit Glastuinbouw een unieke Vertical Farming faciliteit gebouwd op zijn terrein in Bleiswijk. Deze Vertical Farm faciliteit bestaat uit vier teeltcellen, twee meerlaags cellen en twee cellen die geschikt zijn voor de teelt van hoogopgaande gewassen. Uniek aan deze faciliteit is dat in alle cellen luchtdicht geteeld kan worden, zodat de CO2 opname door het gewas in situ gemeten kan worden. Daarmee kan het klimaat momentaan op de behoeftes van het gewas ingesteld worden.

0028_20200617W-00031.jpg

Toepassing in de glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt optimaal gebruik gemaakt van het beschikbare zonlicht om op efficiënte en duurzame wijze groentes, bloemen en planten te telen. Echter, omdat de buitencondities variabel zijn, zijn ook de klimaatomstandigheden in een kas variabel. Voor de teelt van hoogwaardige gewassen, bijvoorbeeld de opkweek van jonge planten, kan een Vertical Farm daarom een zinvolle aanvulling zijn op de teeltmogelijkheden in de kas. De nieuw gebouwde Vertical Farm kan gebruikt worden om kennis te ontwikkelen om de teelt in de kassen verder te helpen door meer kennis over teeltomstandigheden op groei, ontwikkeling en uniformiteit van het gewas, en de glastuinbouw aan te vullen met nieuwe mogelijkheden.​

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan