Nieuws

Geïntegreerde onkruidbestrijding noodzakelijk voor duurzame teeltsystemen

Gepubliceerd op
18 mei 2018

Om duurzame en robuuste teeltsystemen te kunnen ontwikkelen is geïntegreerde onkruidbestrijding (IWM) noodzakelijk. Het H2020 EU project IWMPRAISE ondersteunt de ontwikkeling van geïntegreerde onkruidbeheersing in Europa. Onkruidbeheersing in Europa wordt duurzamer wanneer het concept van IWM breed opgepakt wordt door Europese telers.

Integrated Weed Management (IWM) is een complexe systeemaanpak waarin veel tools en strategieën gecombineerd worden om onkruiden te bestrijden. Om goede IWM strategieën voor de vier teeltsystemen te kunnen bieden, hebben we een framework bestaande uit 5 verschillende pilaren voor onkruidbeheersing ontwikkeld. Elke pilaar bestaat uit een lijst van tools en methoden. Deze tactieken grijpen in op 1 of meerdere fases uit de levenscyclus van onkruiden of beïnvloeden de gewas-onkruid interactie. Het framework is gemaakt op basis van interviews met experts en telers uit de deelnemende landen en een uitgebreide state of the art studie.

  1. Divers bouwplan voor opbrengsten vergelijkbaar met of hoger dan in conventionele bouwplannen
  2. Raskeuze: selecteren van onkruidonderdrukkende en –tolerante gewassen
  3. Goed bodembeheer
  4. Gerichte bestrijding om de levenscyclus van de onkruiden te doorbreken
  5. Monitoring en evaluatie

Figure 1: IWM technieken kunnen 1 of meerdere assen in de levenscyclus van een onkruid beïnvloeden. Ze kunnen het vestigen van zaailingen uit de zaadbank voorkomen (as 1), de invloed van de onkruiden op het gewas verminderen (as 2), of de aanvulling van de zaadbank reduceren (3).
Figure 1: IWM technieken kunnen 1 of meerdere assen in de levenscyclus van een onkruid beïnvloeden. Ze kunnen het vestigen van zaailingen uit de zaadbank voorkomen (as 1), de invloed van de onkruiden op het gewas verminderen (as 2), of de aanvulling van de zaadbank reduceren (3).
    Figure 2 Vijf pijlers (blauw) met voorbeelden van onkruidbeheersingstechnieken en het werkingsmechanisme waarmee de tactiek bijdraagt aan het verminderen van de onkruiddruk in een gewas.
    Figure 2 Vijf pijlers (blauw) met voorbeelden van onkruidbeheersingstechnieken en het werkingsmechanisme waarmee de tactiek bijdraagt aan het verminderen van de onkruiddruk in een gewas.