Activiteit

Het klimaat de baas: Kennismiddag PPS Klimaatadaptatie Open Teelten

Wageningen University & Research en BO Akkerbouw organiseren op donderdagmiddag 28 oktober 2021 ‘Het klimaat de baas’. Deze kennismiddag in De Schakel in Nijkerk gaat in op hoe de akkerbouw kan inspelen op klimaatverandering. Inzichten vanuit de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten worden gecombineerd met ervaringen uit de praktijk en het perspectief vanuit het beleid. In de workshops is volop ruimte voor interactie en kennisdeling.

Organisator BO Akkerbouw, Wageningen University & Research
Datum

do 28 oktober 2021 13:30 tot 17:00

Duur (inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
Adviseurs, akkerbouwers, beleidsmakers en onderzoekers die bezig zijn met klimaatadaptatie in open teelten zijn van harte uitgenodigd voor deze kennismiddag. Ook journalisten verwelkomen wij graag. Dit evenement is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dit kost slechts 2 minuten.

Programma

Programma Het klimaat de baas Sprekers Toelichting
Introductie André Hoogendijk, BO Akkerbouw Herman Schoorlemmer, WUR
Schets klimaatverandering Jeroen Veraart, WUR
Over PPS Klimaatadaptatie Open Teelten Daan Verstand, WUR
Adaptatie in de praktijk Klaas Schenk, akkerbouwer
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw Sabine Pronk, LNV
Pauze
Workshopronde 1
• Risico’s en kansen van klimaatverandering Daan Verstand, WUR Peter van Veelen, Living Lab Schouwen-Duiveland Hoe is de situatie van Schouwen-Duiveland? De workshop daagt deelnemers uit om na te denken over de landbouw van de toekomst.
• Veranderende uitdagingen in de pootaardappelteelt Carina Rietema (SPNA) + Hendrik Boekhoud (van Hall – Larenstein) In het Noordelijke kleigebied worden maatregelen beproefd in de pootaardappelteelt. Wat is het resultaat en het effect op het gewas?
Workshop ronde 2
• Ondergrondverdichting en suikerbietenteelt Derk van Balen, WUR Gerben Zijlstra, Cumela Ondergrondverdichting bii suikerbietenteelt: hoe voorkom je dat? Ervaringen van loonwerkers worden gedeeld. Verder aandacht voor proeven om verdichting op te heffen.
• Effecten druppelirrigatie en beregening in aardappelen Harm de Boer, Delphy Hoe vul je een neerslagtekort in aardappelen op de beste, meest rendabele en klimaatvriendelijke manier aan?
Terugkoppeling uit workshops aan de hand van 3 P’s: wat gaat goed (Parel), waar lopen we tegenaan (Puzzel) en hoe gaan we hier in de toekomst mee om (Proposal)?
Reflectie en sluiting André Hoogendijk, BO Akkerbouw